Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun

Datum för flytt Fordon Fabrikat
2021-10-19 KRZ805 Peugeot
2021-12-06 - Tranesläpet
2021-12-06 KSZ817 (LT) Volkswagen
2021-12-27 BPE893 Ford
2021-12-29 - Rover
2021-12-29 - Renault
2021-12-29 WZP904 Peugeot
2022-01-24 RWX047 Volvo
2022-01-24 SWT368 Opel
2022-02-07 875AOX (EST) Daewoo
2022-02-08 KFL092 Audi
2022-02-09 UCW961 Saab
2022-02-10 PBA274 Ford
2022-02-10 621APY (EST) Kia
2022-02-10 KJE891 Volvo
2022-02-21 - Piaggio
2022-02-21 BXJ358 Opel
2022-02-22 - Audi

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2022