Bilfria veckan

Den 16 maj är det dags för bilfria veckan i Haninge kommun. Elever och personal i alla grundskolor uppmuntras under denna vecka att delta och gå eller cykla till skolan i så stor utsträckning som möjligt. Anmäl din skolas deltagande via nedan formulär.

Illustrationer av person som går samt cykel Bilfria veckan Foto: Haninge kommun

Syftet med bilfria veckan 

 • att minska biltrafiken kring skolorna
 • att uppmärksamma fördelarna med att gå och cykla istället för att åka bil.

Deltagandet kräver en liten insats samtidigt som det resulterar i stora positiva förändringar för hälsan hos både barn och vuxna. Den bilfria veckan bidrar till bättre miljö och klimat samt förbättrar för trafiksäkerheten och minskar antalet bilar i barnens närmiljö. Gång- och cykling bidrar dessutom till minskad trängsel i dessa tider när vi behöver hålla avstånd till varandra.

Deltagande skolor får:

 • en vepa att sätta upp på skolan under den bilfria veckan.
 • hjälp med kommunikationsmaterial till pedagoger, elever och vårdnadshavare.
 • kostnadsfri cykelservice av elevernas cyklar på skolgården (begränsat antal, så det är först till kvarn).
 • möjlighet att tävla mot andra deltagande skolorna, fina priser utlovas till vinnaren!

Regler

Alla kan vara med i bilfria veckan. Tips! De barn som av olika anledningar måste åka bil till skolan kan släppas av en liten bit ifrån skolan och gå sista biten, och på så sätt ändå delta.

Alla skolor uppmuntras att genomföra olika gång- och cykelrelaterade aktiviteter under bilfria veckan i syfte att få så många som möjligt att lära sig mer om och uppmuntras till gång- och cykling.

Tips på aktiviteter att genomföra på ämnet gång och cykel:

 • hinderbana
 • tipspromenad
 • vandring/cykelutflykt
 • Lektioner om hälsa/klimatpåverkan kopplat till gång och cykel
 • Väva in gång och cykel i bild-/medialektioner

Tävlingen bedöms utifrån två kriterier:

 • Bäst motivering till varför just er just er skola ska vinna.
 • Genomförda gång- och cykelvänliga aktiviteter på skolan under veckan.

Hur anmäler skolan sig för att delta i bilfria veckan?

 1. Prata ihop er om vilka gång- och cykelfrämjande aktiviteter ni vill genomföra på skolan under veckan.
 2. En kontaktperson per skola anmäler sig via formulär på denna sida genom att svarar på några enkla frågor.
 3. Kommunikationsmaterial skickas ut till kontaktpersonen, detta för att förenkla för er att sprida budskapet till pedagoger, elever, och vårdnadshavare.
 4. Kontaktpersonen blir kontaktad av projektledaren och får möjlighet att boka in en kostnadsfri cykelservice på skolan (begränsat antal), samt beställa en vepa att sätta upp på skolan under veckan.
 5. Under den bilfria veckan genomför ni valfria gång- och cykelfrämjande aktiviteter, cykelreparatören servar barnens cyklar under en halvdag.
 6. Efter genomförd vecka svarar ni på en enkel uppföljningsenkät.
 7. Vinnande skola koras på haninge.se och alla deltagande skolor får diplom.

Anmälan till bilfria veckan

Bilfria veckan i grundskolan
Vi vill ha en vepa att sätta upp på skolan under bilfria veckan
Vi är intresserade av cykelservice till elevernas cyklar på skolgården under en halvdag vecka 20 (obs, begränsat antal)

Information om behandling av personuppgifter

När du anmäler din skolan till bilfria veckan kommer Haninge kommun att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera anmälan och tillfälligt samla in statistik för att kunna följa upp resultatet av utmaningen, med den rättsliga grunden samtycke.

De uppgifter som vi behandlar är namn, e-post och telefonnummer. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina uppgifter gallras 3 månader efter att bilfria veckan avslutats. Om du önskar få uppgifterna gallrade tidigare kontakta regina.lindberg@haninge.se.

Jag samtycker till att Haninge kommun behandlar mina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 2 februari 2022