Trafik och gator

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt, trafiken berör oss alla dagligen. I Haninge kommun vill vi att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet. På trafiksidorna kan du läsa om hur kommunen jobbar för trafiksäkerhet och för att främja hållbara resor. Här finns också information om parkering, vinterväghållning, skrotning av fordon med mera.

Vi reser smart-logotyp med illustrationer av cykel, buss, elbil, tåg

Haninge kommun ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar, Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Haninge kommun arbetar aktivt för att det ska vara lätt att gå, cykla och resa kollektivt, genom att välja hållbara resesätt kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid. I Haninge växer nya gång- och cykelbanor fram, cykelparkeringar upprustas och vi arbetar med att påverka våra invånares val av resor genom olika projekt, till exempel Smarta resval. 

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar som kommer in till vår trafikenhet

Aktuellt

Vackra tulpaner i blom

2022-05-12
Haninge står i full blom

Kommunens parker, rondeller och torg står i full blom. Pop up-parken på Poseidons torg är påfylld med krispiga tulpaner, narcisser och ståtliga kejsarkronor. Petra Lindvall som är kommunens stadsträdgårdsmästare berättar här om allt det blommiga som vi kommer att kunna njuta av i parkerna, på torgen och längs våra vägar i vår och sommar.

Pendeltåg vid Handen.

2022-04-30
Infartsparkeringarna i Haninge blir avgiftsfria

Nu blir infartsparkeringarna i Haninge kommun avgiftsfria. Tidigare har den som haft månadskort till fullt pris på SL fått parkera avgiftsfritt, nu gäller det alla som vill ställa bilen för att ta sig vidare med kollektivtrafik.

Kontakt

Trafik- och vägfrågor
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Journummer, kl 17-07 om felet kräver en omedelbar insats:
08-606 88 00


Felanmälan

Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen?

Gör en felanmälan

Senast uppdaterad: 4 maj 2022