Vendelsö

Foto: Haninge kommun

Vendelsö utvecklingsprogram har funnits en längre tid och det finns anledning att bättre beskriva dagens förhållanden. Kommunen tar därför fram nya planeringsunderlag för trafik, dagvatten, spillvatten, grönstruktur och levnadsförhållanden för detta område.

Planeringsunderlagen är faktaunderlag utan politiska ställningstaganden och redovisar dagens förhållanden. Arbetet pågår fram till och med 2018 och därefter tas beslut om eventuell fortsättning.

Viktiga platser på digital karta

Under sommaren 2017 har en så kallad målpunktsanalys genomförts. Syftet var att öka kunskapen om vilka platser (målpunkter) man behöver eller vill kunna ta sig till under olika tider på dygnet och året. Resultatet har sammanställts i en digital karta som nås via länken här nedan. Saknar du någon plats? Kontakta samhällsplanerare.

Karta över målpunkter i Vendelsömalm, Vendelsö och Gudö

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 februari 2019