Vendelsö

Foto: Haninge kommun

Vendelsö utvecklingsprogram antogs 2008 och belyser möjligheter för bebyggelseutveckling i Gudö, Vendelsö och Vendelsömalm.

Under 2017-2018 har nya underlag för trafik, dagvatten, spillvatten, grönstruktur och levnadsförhållanden tagits fram som ger mer kunskap om nuvarande förhållanden. Underlagen innehåller inga nya politiska ställningstaganden.

Viktiga platser på digital karta

Under sommaren 2017 genomfördes en så kallad målpunktsanalys. Syftet var att öka kunskapen om vilka platser (målpunkter) man behöver eller vill kunna ta sig till under olika tider på dygnet och året. Resultatet har sammanställts i en digital karta som nås via länken här nedan. Saknar du någon plats? Kontakta samhällsplanerare.

Karta över målpunkter i Vendelsömalm, Vendelsö och Gudö

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019