Haninge – en attraktiv regional stadskärna

Fotograf: Haninge kommun

Arbetet med att bygga en attraktiv stadskärna i Haninge pågår för fullt. Bostäder planeras och byggs, en ny bussterminal är på gång i Handen och i Vega byggs en helt ny pendeltågsstation och bostäder för 10 000 nya Haningebor. Målet är att gå från 18 000 till 30 000 invånare i Handen och Vega innan 2030 och till 60 000 invånare innan 2050.

Aktuellt


Stadsutvecklingsplan för Haninge stad genomgår slutlig revidering

Mellan 2017-10-02 och 2017-12-01 var Stadsutvecklingsplan för Haninge stad utställd för granskning. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter. 40 yttranden lämnades in till kommunen från statliga och regionala instanser, grannkommuner, föreningar, fastighetsägare, privatpersoner och internt från kommunens nämnder, politiska partier, bolag och förbund. Efter granskningen pågår den slutliga revidering av planen inför att den förs till antagande i kommunfullmäktige under våren 2018. 

När stadsutvecklingsplanen är klar publiceras den på hemsidan. På projektsidan finns granskningsversionen av stadsutvecklingsplanen.

Projektsidan Skapa stad 

Så här går processen till

Copyright: Haninge kommun

  • 2015/2016: Upprättande av planförslag
  • Vinter 2016/2017: Samråd
  • Vår/Sommar 2017: Revidering
  • Höst 2017: Granskning
  • Vinter 2017/2018: Slutlig revidering
  • Vår 2018: Antagande

Nu stärker vi samarbetet i stadskärnan ytterligare!

Riksbyggen har anslutit sig till samarbetet för utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge. Nu är det totalt sju fastighetsägare som tillsammans med kommunen gemensamt planerar och utvecklar en attraktiv stadskärna. Från mitten av april kommer ni att kunna följa arbetet i en utställningslokal i Haninge centrum.

"Haninges attraktivitet ökar och det är verkligen roligt att Riksbyggen valt att ansluta sig till vårt samarbete för att utveckla stadskärnan! Riksbyggen kommer att tillföra mycket till Haninge stad när de bygger Haningeterrassen mitt i kärnan."

Meeri Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande


Nya regionala stadskärnor

Stockholm växer, och därmed behovet av bostäder. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har därför slagit fast att fler stadskärnor runt Stockholm utvecklas. Enligt uppdraget måste Haninges stadskärna få fler bostäder, torg och parker och ett ökat utbud av kultur, samhällsservice och detaljhandel.


Skapa stad - en inspirationsguide

För att bygga långsiktigt, hållbart och nyskapande behövs många perspektiv. Därför lät vi några av de som har mest erfarenhet av att skapa stad mötas på Skapa stad-dagen den 20 oktober 2016: Arkitekter, stadsutvecklare, processledare, IT-chefer, kulturentreprenörer, politiker, kommunanställda, fastighetsägare, tjänstemän och andra nyfikna möttes i roller som föreläsare, samtalsledare, workshop-deltagare eller åhörare.

Bidragen blev många och viktiga – bara tillsammans kan vi göra det som verkligen bär, består och kan beundras lite extra. ”Tydliggör visionerna. Involvera och engagera invånarna. Tydliggör och arbeta med stadskvaliteterna.” Här är en sammanfattande inspirationsguide med glimtar från dagen. Tankar, tips, idéer, råd, varningar, förhoppningar och förväntningar. Kanske är du en av dem som bidragit?

Tack och inspirerande läsning!

Ladda ned Skapa stad - en inspirationsguide

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 mars 2018