Enkätstudie rörande Ortsanalys Dalarö(Enkäten är nu stängd!)

Tiden går och för drygt 10 år sedan genomfördes en utvecklingsdialiog med boende i Dalarö, den så kallade Dalarödialogen. Resultatet av dialogen finns dokumenterat i Ortsanalys Dalarö.

Vi är nu intresserade av vad ni, som idag bor i Dalarö, tycker om innehållet i Ortsanalysen. Enkäten skickas ut till samtliga hushåll i Dalarö.

Enkäten innehåller frågor om slutsatserna från Dalarödialogen. Vi vill på detta sätt få er bedömning av vilka slutsatser, som i huvudsak, stämmer överens med hur ni uppfattar Dalarö 2019. Slutsatserna är direkt hämtade ur Ortsanalysen från 2009, vilket gör att vissa skrivningar kan upplevas lite daterade.

Enkätsvaren vill vi ha oss till handa senast 5 maj 2019.

Enkäten är nu STÄNGD. Tack för alla svar som inkommit!

Här kan ni läsa Ortsanalys Dalarö

Med vänlig hälsning och förhoppning om att ni finner intresse i att besvara denna enkät.

Erik Andersson
Översiktsplanerare
Kommunstyrelseförvaltningen
erik.andersson@haninge.se

 

 

 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 maj 2019