Utvecklingsprogram

Ett utvecklingsprogram ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett område.

Programarbetet leds av politiker från kommunfullmäktige i en så kallad beredning. Till sin hjälp har politikerna en projektgrupp med tjänstemän. Beredningen frågar medborgare, föreningar och organisationer i kommundelen om deras synpunkter. Utifrån de synpunkter som kommer fram tar de fram underlag och förslag.

Förslaget skickas ut på samråd till alla som berörs. Efter samrådet och när eventuella ändringar gjorts, kan kommunfullmäktiga godkänna förslaget till utvecklingsprogram.

Senast uppdaterad: 17 november 2020