Haninge arkitekturpris 2020

Illustration för Haninge arkitekturpris Foto: Haninge kommun

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm och är utsedd till en av åtta regionala stadskärnor i länet. Vi bygger en ny stadskärna, en ny företagspark och en mängd nya bostäder. Genom Haninge arkitekturpris vill vi skapa engagemang och intresse för kommande byggnadsprojekt, samt uppmärksamma god arkitektur i Haninge.

Nu kan du rösta på din favorit bland våra tre finalister. Vinnare utses i november.

Tre spännande finalister som tävlar om att vinna Haninge arkitekturpris 2020 är utsedda.

Finalisterna är:

  • Ornö skola
  • Brf Slänten i Vega
  • Vega park 3 och torg

Vilken är din favorit? Rösta idag!

Röstningsperioden pågår fram till och med den 31 oktober. Du röstar via nedan formulär.

Vinnare utses och prisutdelning sker under november månad.

Haninge arkitekturpris - Röstning
Välj den du vill rösta på: Välj den du vill rösta på:

Ornö skola

Kategori: Nybyggnad
Byggaktör: Tornberget
Arkitekt: Klark Zenit arkitekter
År: 2019-2020

Motivering

I känslig kulturmiljö där själva gårdsbildningen varit viktigast, har en ny skolbyggnad ersatt den före detta skolan. Förutsättningen var att utgå från den gamla skolans placering, form och material men med en samtida gestaltning anpassad efter verksamheten. Men den nya byggnaden kan många kommande generationer fortsätta att gå i skolan på samma plats i en bevarad och uppdaterad kulturmiljö.

Brf Slänten

Kategori: Nybyggnad
Byggaktör: SPG/BOX bygg
Arkitekt: BSK arkitekter
År: 2019

Motivering

Ett kvarter med ett uttryck som kopplar både tillbaka till arkitekturhistorien men också har ett unikt uttryck. Detaljer som ger karaktär och variation på det långsträckta kvarteret. Husen skapar ett tydligt stadslandskap mot Vega Allé samtidigt som det fint möter naturen och slänten och de gamla träden bakom kvarteret. Den strikta fasaden mot gatan kontrasterar mot den mer upplösta fasaden mot baksidan med generösa balkonger mot naturen. Här har du staden och naturen på första parkett.

Vega park 3 och torg

Kategori: Byggnad, anläggning
Byggaktör: K2A
Arkitekt: Reflex arkitekter hus, Nova Mark torg
År: 2019

Motivering

I slutet på Vega Allé ligger några kvarter med en fin variation av material, det är olika typer av värmebehandlad och målad panel samt inslag av puts. Husen samlar sig runt fina gårdsrum och det nya lilla torget som med Wofflans stenugnsbageri blivit en nod inte bara för Vega-borna utan långt utanför. Det är husen längs Vega allés södra sida som är nominerade till priset. Med sina träfasader med markerade bottenvåningar där en djupare panel skapar en tydligt markerad sockel. Ovanpå skapar stora fönster, indrag och balkonger och en fin färgsättning, hus med en tydlig identitet i samklang med landskapet.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020