Haninge arkitekturpris

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm och är utsedd till en av åtta regionala stadskärnor i länet. Vi bygger en ny stadskärna, en ny företagspark och en mängd nya bostäder. Genom Haninge arkitekturpris vill vi skapa engagemang och intresse för kommande byggnadsprojekt, samt uppmärksamma god arkitektur i Haninge.

Illustration för Haninge arkitekturpris Foto: Haninge kommun

Rösta på din favorit fram till den 31 oktober

Nu har juryn utsedd tre spännande finalister som tävlar om att vinna Haninge arkitekturpris.

Finalister 2021

 • Nynäsvägen 84-98, Brf Blicken och Framsidan, i Handen
 • Rudanskolan i Handen
 • Tungelsta trädgårdspark i Tungelsta

Röstningsperioden är öppen och pågår fram till den 31 oktober. Du röstar enkelt via nedan formulär.

En slutlig vinnare utses i början av november. Prisutdelningen till årets vinnare sker under stadsbyggnadsnämndens sammanträde i november.

Rösta på din favorit till Haninge arkitekturpris
Välj det projekt som du vill ska vinna

Nynäsvägen 84-98, brf Blicken och Framsidan – finalist 2021

Kategori: Byggnad
Beställare: Riksbyggen
Arkitekt: Brunnberg och Forshed arkitekter AB
År: 2018-2020

Motivering

Haningeterrassen projektet är startskottet för hela förtätningen av den regionala stadskärnan. Genom att bygga den nya bussterminalen under mark och lägga bostäder ovanpå skapas förutsättningar för integrerade täta stadskvarter. De nya fasaderna längs Nynäsvägens västra sida skapar en fin variation och dynamik när det gäller både material och volym. Husen lyckas vara varierade men samtidigt skapa en helhet och har en stark identitet. Den höga ambitionen i gestaltningsprogrammet för Haningeterrassen har överförts till en välkomnade och stadsmässig entré till den nya staden. Både för gång-, cykel-, och biltrafikanter. Kvarteren ger också en fingervisning om hur den kommande staden kan komma att se ut.

Rudanskolan i Handen – finalist 2021

Kategori: Byggnad
Beställare: Turbinen
Arkitekt: Arkitema arkitekter
År: 2020

Motivering

En ny skola har byggts för invånarna i de framväxande Örnens väg-kvarteren i södra Handen. En cirkelformad byggnad som genom sin starka form har en tydlig identitet och skapar en serie intressanta rum i förhållandet till omgivningen, både mot gata och mot parken bakom. Formen gör också att byggnaden trots sin storlek är väl anpassad och integrerad i landskapet. Placeringen på den sluttande tomten gör också att byggnaden skapar flera spännande interiöra samband som till exempel att man direkt från entrén ser ner i idrottshallen.

Tungelsta trädgårdspark – finalist 2021

Kategori: Offentlig plats
Beställare: Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen/Park och natur
Arkitekt: Karin Ekrin (upprustning av parken) och Svend Stövelbäck (lekplatsen)
År: 2020

Motivering

Haninges första temalekplats är det senaste tillskottet till Tungelsta trädgårdspark. Förslaget utgår från medborgardialogen Nyfiken park. Ett starkt önskemål i dialogen var en temalekplats som knyter an till Tungelstas historia. Parken har bland annat inspirerats av handelsträdgårdar, tvätterier och torklador. Trädgårdsparken har också uppgraderats med en vigselplats, nya planteringar, ny belysning och ”lekplatser” för laxöringar i Rocklösaån. I och med att lekplatsen lagts till och parken i stort uppgraderats, har det skapats ett offentligt rum som välkomnar alla. En plats att kunna besöka gemensamt oavsett ålder och ett centralt grönt nav i Tungelsta.

Om Haninge arkitekturpris

Mellan 2013-2018 delades priset Årets Haningebyggnad ut av stadsbyggnadsförvaltningen. Årets Haningebyggnad var en utmärkelse som premierade byggnader, tillbyggnader eller offentliga platser. Syftet med priset var att lyfta fram arkitektur och värdet av kvalitet i stadsbyggandet. Priset delades ut varje år.

2018 fick priset ett nytt namn – Haninge arkitekturpris. Till Haninge arkitekturpris kan byggnader, tillbyggnader och offentliga platser nomineras. Priset ska bidra till att nomineringar i olika kategorier kommer in vilket skapar en variation bland nomineringarna. Vidare ska priset även uppmuntra till att skapa engagemang och intresse för kommande byggnadsprojekt och även främja god arkitektur i Haninge. Priset delas ut varje år.

Juryn för Haninge arkitekturpris består av:

 • stadsbyggnadsnämndens ordförande samt andre vice ordförande
 • förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen
 • planchef stadsbyggnadsförvaltningen
 • stadsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen
 • representant från kultur- och fritidsförvaltningen

Så här går tävlingen till

1. Mellan den 3 maj och 18 juni går det att nominera en byggnad, anläggning eller offentlig plats. Nominering sker via formulär här på denna sida.

2. Stadsarkitekten kontrollerar och väljer ut sex nominerade utifrån kriterierna:

 • Högst tre år gammal
 • Placerad och utformad med god anpassning till miljön
 • Ett tillskott i Haninge kommuns kulturmiljö

3. Utifrån de sex nominerade bidragen väljer en jury ut tre nomineringar som går vidare till final. Perioden för röstning är den 23 september–31 oktober 2021. Röstning sker via ett formulär på denna sida.

4. Vinnaren av Haninge arkitekturpris 2021 tillkännages i november.

5. Prisutdelning sker på stadsbyggnadsnämndens sammanträde i november.

Kontakt

Andreas Paulson
Stadsarkitekt
andreas.paulson@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 september 2021