Detaljplaner för Vendelsö, Gudö, Vendelsömalm

Vendelsö Foto: Haninge kommun

Vendelsö/Gudö

I den norra delen av kommunen ligger Vendelsö-Gudö på bägge sidor om Gudöbroleden. Områdets centrum heter Sågen och här finns en kärna av flerbostadshus och de flesta är byggda i mitten av 1970-talet. De äldsta lägenheterna är dock från 50-talet. Utöver det består Vendelsö-Gudö av villor med inslag av radhus och kedjehus. I Gudöområdet som gränsar mot Tyresö består bebyggelsen till stor del av fritidshus. I Sågen Centrum hittar du en Vi-butik, matservering och du har också nära till bland annat Coop Forum och Ica MAXI Stormarknad vid Handens handelsplats.

Vendelsömalm

Vendelsömalm hittar du i Haninge kommuns nordöstra del. Här har du närhet till strövområden, sjöar och Tyresta nationalpark. Bostäderna i området består huvudsakligen av småhus som är byggda under 1950-, 60-, och 70-talen. Området har ett begränsat serviceutbud men det finns några matvaruaffärer, pizzerior och kiosk.

Pågående detaljplaner

Gudö 3:21 m.fl. Lillängsvägen

Detaljplaneprogram

Vendelsö 3:670 och Forsen 1:6

Lillängsvägen, Gudö 3:21 med flera

Gällande detaljplaner

Vendelsö 3:68 (del av)

Vendelsö 3:81

Vendelsö 3:150 (del av) med flera

Vendelsö 3:1714 (Infartsparkering Sågen)

Vendelsö 3:480 med flera, Vendelsö Gårdsväg

Esplanaden

Godsägarvägen, Gudö-Vendelsö

Tutviken, Spelmansvägen och Basunvägen

Tutviksvägen - Bondvägen

Tutviken, Strängvägen och Cellovägen

Tutviken, Åvägen och Bälgvägen

Östra Strandvägen

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2018