Detaljplan för Ribby 1:217 och 1:205

Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 §265 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som medger ytterligare bostadsbebyggelse inom Ribby 1:205 och 1:217.

I planarbetet kommer det att utredas ifall befintliga bostadsbyggnader kan byggas på och om övriga fastigheten kan förtätas med fler bostäder.

Planområdet ligger centralt i Västerhaninge, mellan Tungelstavägen och Järnvägen.

Planarbetet är pausat för närvarande.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 mars 2021