Detaljplaner för Västerhaninge, Årsta havsbad

Västerhaninge Foto: Haninge kommun

I Västerhaninge-Tungelstaområdet finns det som i många andra delar av Haninge en del fornminnen. I Ribby, Berga och i Tungelsta finns det exempelvis forntida gravfält med stensättningar, runristningar och runfragment. Området ligger i kommunens södra del och ligger cirka 6 km från Haninge Centrum.

Här finns ett flertal bostadsområden och utbyggnaden av dessa har skett från 60-talet fram till mitten av 80-talet. Du hittar här både bostadsrätter, hyresrätter och flera områden av villor och grupphus. Området har ett eget centrum med matvarubutiker, specialbutiker, post, bank, bibliotek och ett systembolag.

Pågående detaljplaner

Ribby 1:446 (Ribbyskolan)

Ribby 2:295 och 2:296

Ribby 1:217 och 1:205

Ribby 1:392, Ribby Gård

Västerhaninge centrum

Åby 1:39

Åby 1:27 (del av), Åby entré

Årsta 1:4

Gällande detaljplaner

Håga industriområde, västra delen

Nedersta-Skarplöt

Ribby 2:73 och Nödesta 8:235 (Ribbybergsskolan)

Ribby 1:478 (del av)

Ribby 1:479 med flera

Ribby 1:480

Västerhaninge folkhögskola

Åby 1:206, Parkskolan

Åby 1:27 (del av), förskola

Åby 1:142

Åby, Björnvägen

Åby 1:141 (del av), Åbylund

Årsta havsbad

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 mars 2019