Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Detaljplaner för Västerhaninge

I Västerhaninge pågår ett flertal detaljplaneprojekt som skapar förutsättningar för bostäder, verksamheter och skolor. Just nu pågår planarbete i bland annat Västerhaninge centrum, Ribby gård och Åby. Utvecklingen i Västerhaninge är inriktad på att planera centralt och i närheten av kollektivtrafik.

Bebyggelsen i Västerhaninge har tillkommit under flera epoker och har därför många olika kvaliteter. Västerhaninge karaktäriseras av varierande bebyggelse, uttryck och former. I utvecklingen av Västerhaninge är det betydelsefullt att ta hänsyn till områdets historia för att se till att en ny tilltalande miljö skapas som harmoniserar med befintlig struktur. I planeringen är det även viktigt att se till att det skapas en blandning mellan olika boendeformer, bostadstyper, arbetsplatser och verksamheter. När Västerhaninge får nya bostadsområden behöver nya grönområden, parker och torg tillkomma eftersom det finns en brist på det i dagsläget.

Pågående detaljplaner

Fors 7:1

Ribby 2:295 och 2:296

Ribby 1:217 och 1:205

Ribby 1:392, Ribby Gård

Västerhaninge centrum

Åby 1:39

Åby 1:27 (del av), Åby entré

Årsta 1:4

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2020