Ansökan om att detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, ska du ansöka skriftligt om detta hos planavdelningen. Du kan också ansöka om besked om huruvida områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas. Svaret på ansökan, planbeskedet, är inte bindande och innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Det kan därför inte överklagas.

Ansöka om planbesked för detaljplan

En ansökan om planbesked görs via blanketten ”Planbesked”. På blankettens baksida framgår vilken information ansökan ska innehålla. Den som skriver under ansökan är betalningsansvarig för avgiften. Kostnaden för ett planbesked är 9367 kronor, oavsett om planbeskedet är positivt eller negativt. Inom 4 månader ska du få ett skriftligt svar med motivering om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte samt när arbetet bedöms vara färdigt.

Blankett för att ansöka om planbesked

Vid positivt planbesked

Vid ett positivt planbesked görs en preliminär tidsplan för när beslutet om att påbörja planarbetet kan fattas. Ett positivt planbesked innebär alltså inte att planarbetet har påbörjats. Planarbetet påbörjas först när vi har tid. En handläggare kommer då att kontakta dig.

Ett planbesked är inte bindande och innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Planbeskedet kan inte överklagas. Kommunstyrelsen kan under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

När planarbetet påbörjas skrivs ett plankostnadsavtal. I avtalet bestäms bland annat vem som betalar för arbetet med detaljplanen. Därefter hålls ett startmöte där du får information om hur vi kommer gå vidare.

Vid negativt planbesked

Vid negativt planbesked får du reda på varför vi avslagit ansökan. Ett planbesked kan inte överklagas.

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019