Detaljplaner för Norrby

Norrby Foto: Google

I Haninge kommuns norra del ligger Norrby. Norrby innefattar även området Norra Söderby och Norrby gärde. Norrby har en småskalig karaktär som bitvis präglas av ett mycket kuperat landskap, lummighet och gles bebyggelse. Rester av jordbrukssamhället lever kvar i form av ängspartier. Området har närhet till Norrbyskogen och sjön Drevviken och har samtidigt ett centralt läge med närhet till Vendelsö, Vega, Tyresö och Haninge centrum

Pågående detaljplaner

Detaljplan för Norrby södra etappen

Detaljplan för Norrby, mitten etappen

Detaljplan för Norrby, norra etappen 

Söderby huvudgård 2:1

Detaljplaneprogram

Norrby gärde

Norrby planprogram

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 januari 2020