Kungörelser planavdelningen

Underrättelser om detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Aktuell gRANSKNING DETALJPLAN

Granskning av detaljplan för Söderby 2:2

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 september 2019