Kungörelser planavdelningen

Underrättelser om detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

KONTAKT

Planavdelningen

För frågor om pågående detaljplaneprojekt och förhandsbesked.

plan@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 januari 2021