Kungörelser planavdelningen

Underrättelser om detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Aktuella kungörelser

Antagande av detaljplan för del av Stav 1:38 med flera.

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 september 2019