Detaljplaner för Jordbro, Albyberg

Karta över Jordbro Foto: Google

Jordbro ligger cirka 3 km söder om Handen, som är östra Södertörns regionala stadskärna. Området är omgivet av stora skogsområden och här finns också Jordbro Företagspark.

Södra Jordbro är den äldsta delen och byggdes ut på 50- och 70-talet och Norra Jordbro består helt av småhus som byggdes på 70- och 80-talen. I områdets centrum hittar du bland annat bibliotek, vårdcentral, restauranger och folktandvård.

Pågående detaljplaner

Albyberg etapp 2

Del av Alby 1:9

Rudan 1:2, Jordbro företagspark

Jordbro centrum

Detaljplaneprogram

Jordbro planprogram

Del av Kalvsvik 16:1, Jordbro stationsområde

Gällande detaljplaner

Kalvsvik 11:1085 och del av 16:1 (före detta Lundaskolan)

Del av Kalvsvik 11:3 med flera, Jordbro

Albyberg etapp 1

Ny skola i Jordbro

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018