Detaljplaner för Täckeråker 1:18 med flera, Norra Folkparken

Haninge kommun har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Folkparken, området som angränsar mot Port 73. I detaljplanearbetet kommer markens lämplighet att utredas så att Norra folkparksområdet kan planläggas för bland annat bostäder, förskolor och en grundskola.

Området Norra Folkparken ingår i den regionala stadskärnan och har ett relativt centralt läge mellan Handen och Vega. Det finns en befintlig musei- och smidesverksamhet inom området idag på, denna verksamhet kan komma att flyttas efter planläggning av området.

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede där förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse utreds.

KONTAKT

Eljesa Kasa
Planarkitekt
08-606 52 02
eljesa.kasa@haninge.se

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

Planskede

Uppdrag: 4 april 2016
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 30 september 2021