Detaljplaner för Port 73

Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.

Området runt Port 73 Området runt Port 73 Foto: Google

Planprogram

Planprogrammet utgör första steget i detaljplaneprocessen och syftet är att ge allmänhet, sakägare, intresseorganisationer, myndigheter och politiska partier möjlighet att på ett tidigt stadium informera sig, påverka och ta ställning till viktiga principfrågor rörande projektet. Steg två i planprocessen är att upprätta detaljplan(er) för området.

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

Senast uppdaterad: 23 november 2018