Brandbergens detaljplaner

Karta över Brandbergen Foto: Google

Den 18 juli 1947 bröt en mycket stor och uppmärksammad brand ut i ett nästan obebyggt område mellan Handen och Vendelsö. Det området är idag det vi kallar Brandbergen och byggdes under 60- och 70-talen.

Här finns ett eget centrum med bland annat livsmedelsbutiker, post och apotek. Vill du besöka Haninge Centrum ligger det ca 2 km från Brandbergen.

Pågående detaljplaner

Söderby 2:773 och 6:67 (Brandbergen)

Söderby 2:2

Detaljplaneprogram för del av Brandbergsleden och Söderbyleden

Gällande detaljplaner

Brandbergsskolans skolgård

Islamskt kulturcentrum

Brandbergen centrum

Söderby 2:68, Dansbanan

Del av Söderby 2:27 och del av Söderby huvudgård 4:315

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018