Detaljplanering

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och när byggnader ska ändras eller rivas. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 december 2018