Detaljplanering

Med hjälp av detaljplaner regleras användningen av mark- och vattenområden i tätbebyggda områden.

När en ny detaljplan tas fram prövas om ett område är lämpligt för ett visst ändamål, oftast för någon form av bebyggelse. Detaljplanen ska redovisa vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna mellan dessa.

Detaljplaner som är under framtagande redovisas under de geografiska områdessidorna. Behöver du se vad en gällande plan innebär går de att få fram via kommunens webbkarta. Vill du att det ska tas fram en ny detaljplan för ett område finns möjligheten att ansöka om planbesked.

Nedan visas exempel på några pågående detaljplaneprojekt.

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019