Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen

Vid Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen planeras byggnation av temporära bostäder. Det kommer att uppföras 8 enplanshus med totalt 21 lägenheter. Efter ett uppehåll kommer nu arbetet att återupptas den 19 oktober. Bostäderna kommer enligt plan att stå klara i mars 2021.

Foto: Idéskiss Pierre Dupont Arkitektkontor AB. De hus som byggs kommer enbart att ha sadeltak.

Bostäderna uppförs på mark som har tillfälligt bygglov för uppställning av bostäder under en begränsad tid om max 10 + 5 år.
Enligt entreprenören kommer en byggteknik att användas som ger en snabb byggprocess med minimalt buller och liten åverkan på mark. Husen står på skruvar och marken kommer att återställas till ursprungligt skick då husen ska bort. Husen monteras med modulenheter.

Uppdraget har gått till företaget Flexon AB.

Översiktlig tidplan

Vecka 44: Uppsättning staket
Vecka 45–47: Markarbeten. Schakt för ledningar och övriga markarbeten.
Vecka 50–53, 2020: Resning av hus 1
Vecka 2–3, 2021: Resning av hus 2–3
Vecka 4–5, 2021: Resning av hus 4–5
Vecka 6–7, 2021: Resning av hus 6–7
Vecka 8, 2021: Resning av hus 8

Mars 2021: Projekt klart

Målgrupp för lägenheterna

Ett antal lägenheter kommer att vara ungdomsbostäder och fördelas genom Haninge bostäders bostadskö. Övriga lägenheter kommer kommunen att hyra ut till personer som har kontakt med socialtjänsten.

Haninge kommun har behov av tillfälliga bostäder för personer som av olika skäl har svårt att få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

Kontakt

Haninge kommun
Annica Lempke,
direktör avdelningen samhällsplanering och ledning
haningekommun@haninge.se

Entreprenör
Flexon AB
info@flexon.se

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 december 2020