Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen

Vid Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen byggs temporära bostäder. Det är åtta enplanshus med totalt 21 lägenheter.

Foto: Idéskiss Pierre Dupont Arkitektkontor AB. De hus som byggs kommer enbart att ha sadeltak.

Bostäderna uppförs på mark som har tillfälligt bygglov för uppställning av bostäder under en begränsad tid om max 10 + 5 år.
Enligt entreprenören kommer en byggteknik att användas som ger en snabb byggprocess med minimalt buller och liten åverkan på mark. Husen står på skruvar och marken kommer att återställas till ursprungligt skick då husen ska bort. Husen monteras med modulenheter.

Uppdraget har utförts av företaget Flexon AB.

 

Målgrupp för lägenheterna

En-rumslägenheterna kommer initialt att användas för elever från Idrottsakademierna på Fredrika Bremer-gymnasiet. Övriga lägenheter kommer kommunen att hyra ut till personer som har kontakt med socialtjänsten.

När bostäderna är klara är inriktningen att ungefär hälften av ettorna kommer att förmedlas via Haninge Bostäders kö för ungdomar.

Kontakt

Haninge kommun
Annica Lempke,
direktör avdelningen samhällsplanering och ledning
haningekommun@haninge.se

Entreprenör
Flexon AB
info@flexon.se

Senast uppdaterad: 10 september 2021