Vegas kommunikationer

Haninge kommuns planer för stadsdelen Vega omfattar bland annat bostäder för cirka 10 000 människor och arbetsplatser och service. För att möta den befolknings- och trafikökningen behöver trafiksystemet utvecklas. Trafikverket kommer därför bygga en ny pendeltågsstation och en ny trafikplats på väg 73 vid Vega. Dessutom kommer trafikplats Handen att byggas om.

Foto: Mostphotos

I dagsläget finns anslutning till motorvägen mot Stockholm i södra delen av Vega samt utanför kommungränsen i norr. Direktbuss går till Gullmarsplan (810) med tät trafik i rusningstid, det finns även en busslinje mellan Vega och Tungelsta (835). En tredje busslinje går mellan Haninge och Farsta (830), denna buss ansluter till pendeltåg i Haninge Centrum (5–7 minuter söder om Vega) och i Skogås (5–7 minuter norr om Vega).

Restiden med direktbussen till Gullmarsplan är cirka 15 minuter, med bil är tar det 15–20 minuter. Pendeltåget går fyra gånger i timman och tar cirka 30 minuter in till cityterminalen. Den nya pendeltågsstation som planeras vid Vega kommer att göra resan betydligt smidigare och snabbare.


Ta pendeltåg till city

En ny pendeltågsstation längs Nynäsbanan och en ny trafikplats på väg 73 planeras och ska byggas i den framväxande stadsdelen Vega i Haninge kommun, endast 20 minuter från Stockholm city.

Den 5 maj 2015 togs det första spadtaget för den nya pendeltågstationen. Den beräknas stå klar 2019. Då ska cirka 4 200 människor kliva på tåget på stationen i Vega och cirka 23 000 personer passera stationen i båda riktningarna. Resan mellan Vega och Stockholms central beräknas bli cirka 25 minuter och till Handen och därmed Haninge centrum handlar det om fem minuter.

Den ökade tillgängligheten är en viktig faktor i Vega och fokus ligger på att underlätta för bussar, cyklister och gående. Busstorget kommer att finnas i direkt anslutning utanför entrén. Det blir dubbla rulltrappor och bra anslutningar för gående och cyklister med cykelparkering nära entrén. Nära stationen ska det finnas 200 parkeringsplatser och bra p-platser för funktionshindrade.


Bussterminal i Vega

Det byggs en bussterminal i Vega. Den tas i bruk när Vega pendeltågsstation öppnar i början av 2019. När stationen och bussterminalen är klar skapas nya möjligheter för hur busstrafiken kan trafikera Vega. Trafikförvaltningen (SL) på Stockholms läns landsting har ännu inte bestämt hur det nya linjenätet kommer att se ut.

Fram tills Vega pendeltågsstation öppnar finns det två provisoriska busshållplatser i Vega. Den ena heter Ishavsvägen och finns på Vardövägen. Den andra heter Hermantorpsvägen och finns på Kolartorps Allé.


Ta dig runt på cykelvägar

I Vega kommer det att finnas gott om cykelvägar och du kommer med enkelhet att kunna ta dig till och från ditt hem på cykel. Tre cykelparkeringar planeras vid pendeltågsstationen och tanken är att med cykel ska det inte ta mer än fem minuter till tåget var än i Vega du bor.

I Haninge finns 20 naturreservat och även en nationalpark. Det är viktigt att vi är rädda om våra stora skogar, vår skärgård och även miljön i våra bostads- och industriområden.

Ett sätt att värna om miljön och att göra den tillgänglig för många är att se till att det finns bra cykelvägar.

Här kan du läsa mer om Haninges cykelplan, cykelkarta, lämpliga utflykter och andra cykeltips


Film om framtida trafikplatsen Vega

Väg 73, ny trafikplats Vega och ombyggnad av trafikplats Handen, film från Trafikverket.

Mer information

Aktuellt om Vegas trafik

[datum]
Haninge kommun har byggt en ny tillfällig busshållplats i Vega. Busshållplatsen ligger på Vardövägen, vid korsningen Brusewitz väg. Till denna busshållplats kommer buss 835 mot Handenterminalen att köra.

Tillfälliga vägar i Vega
Detaljplan 1 visar bil- och gångtrafik i Vegastaden från och med oktober 2016

Senast uppdaterad: 18 november 2020