Om stadsdelen Vega

Allt fler väljer att bosätta sig i Stockholm och behovet av nya bostäder är stort. Haninge är en av Stockholms läns åtta regionala stadskärnor och här planerar och hoppas kommunen på en stor befolkningsökning de kommande åren.

Foto: Fredrik Hjerling

Varför bygga i Vega?

Framförallt vill man bygga nya bostäder i kollektivtrafiknära områden. Det är här Vega kommer in. Närheten till järnvägsspåret samt väg 73 gör det till ett perfekt område för en ny stadsdel. Med plats för cirka 10 000 invånare kommer Vega bli en viktig del av utvecklingen, inte bara i den regionala stadskärnan Haninge utan även för Stockholm.

Varför bo i Vega?

I stadsdelen Vega byggs det för livet. Vega kommer bli en levande stadsdel med blandad bebyggelse och goda kommunikationsmöjligheter. Här görs särskilda satsningar på gång- och cykelvägar och det kommer finnas torg, parker, handel och service.
Runt hörnet finns orörda naturstråk för avkoppling och fritid; mitt i området finns bland annat ett naturreservat med jättegrytor som skapades av inlandsisen. I Vega främjas en aktiv livsstil där det är möjligt att vara ekonomisk och klimatsmart på samma gång. Här är det nära till allt och enkelt att få ihop vardagen.

En hållbar stadsdel

I stadsdelen Vega är det hållbara samhället ett ideal. Hela planeringsprocessen har haft hög medvetenhet om de hållbarhetsperspektiv man behöver ta i beaktning för att stadsdelen ska kunna betraktas som hållbar. Ett led i detta arbete har varit det Hållbarhetsprogram man tagit fram för stadsdelen Vega. Här behandlas de tre aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, även om den ekologiska har fått en framtonad betydelse. Utifrån Hållbarhetsprogrammet för Vega har ett särskilt Ekologiskt hållbarhetsprogram antagits av Haninge kommun. Detta ska vara normgivande vid all nybyggnation i kommunen.


Karta över Vega

Klicka på bilden för att se den i större format.


Film om Stadsdel Vega, Vegastaden i Haninge

Kommunpolitiker berättar om framväxandet av den nya stadsdelen Vega.

Vill du bo i Vega?

Du som är intresserad av att hyra eller köpa bostad i Vega, var god kontakta våra aktörer inom bostad.

Bonava
Haninge bostäder
Ikano bostad
K2A
Kärnhem
Småa
Stena Fastigheter
Wästbygg
Viktor Hanson

Kontakt

Britta Orring
Haninge kommun
08-606 81 13
britta.orring@haninge.se

Peter Wrangsell
Projektledare
08-606 92 93
peter.wrangsell@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020