Förskola och skola i Vega

I den nya stadsdelen Vega kommer det att finnas åtta förskolor med 6-8 avdelningar på vardera förskola. Det kommer även att finnas två nya grundskolor centralt i den nya stadsdelen.

Foto: Mostphotos

För- och grundskolorna kommer att vara utspridda i de olika områdena när allt är färdigbyggt. Byggnationen av för- och grundskolorna kommer att ske under olika perioder. 

Befintliga förskolor

Förskolan Gunnebo har startat sin verksamhet. Förskolan ligger på Timmervägen 58 och har sex avdelningar där gruppfördelningen är 1-3 år samt 3-5 år. Barnantalet är 17-22 barn per avdelning.

Läs mer om förskolan Gunnebo

Förskolan Spetsbergen är en Ur och skur-förskola. Förskolan Spetsbergen ligger på adressen Spetsbergsvägen 1, i den västra delen av Vega.

Läs mer om förskolan Spetsbergen

Läs mer om förskolan Alprosen

Läs mer om förskolan Raoul Wallenberg 1

Läs mer om förskolan Raoul Wallenberg 2

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola är färdig för att ta emot elever och barn och vi hälsar dem välkomna till höstterminen 2020. Skolan och förskolan kommer att bedriva verksamhet i samma lokaler och dela skolgård.

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola ligger på Vega Allé 39 (i korsningen vid Nakterhusvägen). Skolan och förskolan innehåller tillagningskök, matsal, idrottshall, hemkunskap- och slöjdsalar.

Till en början kommer skolan att ha en 3-parallellig förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Skolan kommer därefter att utökas kommande läsår till en F-6-skola.

Förskolan kommer till en början öppna två avdelningar och utökas succesivt.

Nakterhusskolan.jpg

Planerad grundskola

Vega skola och aktivitetshus

I centrala Vega planeras ett aktivitetshus som ska innehålla förskola, grundskola årskurs 1-9, grundsärskola, en fullstor idrottshall med läktare, bibliotek, fritidsgård, kommunal musikskola, tillagningskök, café och en träffpunkt för äldre. 

Samtliga delar av aktivitetshuset ska utformas på ett sådant sätt att lokalerna kan användas av utbildningsförvaltningen, social- och äldreförvaltningen samt kultur– och fritidsförvaltningen. Dessutom ska lokalerna vara tillgängliga för föreningslivet och biblioteket och caféet kommer att vara öppna för allmänheten.

Planerad produktionsstart är 2021 och byggnaden beräknas vara klar 2023.

Mer information

Här kan du bland annat läsa om Haninges förskolor, grundskolor och gymnasier samt ansöka om barnomsorg och skola.

Till sidorna för förskola och skola på haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2020