Vega - naturnära och nära storstadspulsen

I Vega utvecklas en boendemiljö anpassad efter den nya tidens behov. En stadsdel där hållbar utveckling står i centrum och där det är möjligt att vara både klimatsmart och ekonomisk på samma gång.

Drygt 20 minuter från Stockholms innerstad bygger vi en helt ny stadsdel för 10 000 innevånare. Stadsdelen heter Vega och ligger i Haninge kommuns norra del. I april 2019 invigdes den nya pendeltågsstationen Vega och även en ny av- och påfart från väg 73.

Närhet och hållbarhet

Vega står för närhet och hållbarhet. Här kan du vara både klimatsmart och ekonomisk. Det är en av anledningarna till att Vega är populärt bland barnfamiljer. De första invånarna är redan på plats i Vegas västra del där utbyggnaden pågår för fullt.

4 000 bostäder i olika former av boende kommer att finnas här. Allt vävs samman med nya gator, cykel- och gångvägar, parker, torg och naturområden. Det finns plats för bilen men vi skapar särskilt bra förutsättningar för kollektivtrafik som buss och pendeltåg. Cyklarna får egna parkeringshus bekvämt vid den nya pendeltågsstationen.

För Vegas unga invånare kommer flera nya skolor och ett allaktivitetshus att byggas. Det byggs även förskolor och två har redan öppnat.

Vega ligger perfekt placerat för den som drömmer om ett inspirerade boende som har närhet till allt. Det är två kilometer till centrala Handen med Haninge centrum och service av olika slag. Handelsplatsen Port 73 ligger inom gångavstånd. Det är också nära till natursköna omgivningar som friluftsområdet Rudan, Tyresta nationalpark och skärgårdspärlor som Utö, Dalarö och Huvudskär.

 

Aktuellt

Bro och tunnel för gåendes och cyklister
Gång- och cykelbron över spåret är på plats och gång- och cykeltunnel i den södra delen av Vega kommer att vara färdig december 2018. Vi kommer att anlägga en gång- och cykelväg från Vega genom Mellanberget vilket kommer att anslutas till gång- och cykelvägstunnel under Gamla Nynäsvägen vid Port 73.

Anläggning av infrastruktur
Infrastruktur i de perifera delarna av Vega (Station är centrum) är färdiga det vill säga Detaljplan 1, Detaljplan 5 och den östra delen av Detaljplan 2. Mark- och infrastrukturarbeten pågår i de övriga delarna.

Läs mer om detaljplanerna här

Bostäder och skolor
Det kommer att byggas 4 000 bostäder, 5 förskolor och 2 grundskolor. Cirka 850 bostäder och två förskolor är färdigbyggda och har tagit i drift. Det innebär att mer är 2 000 personer har redan flyttat in i Vega. Utöver naturreservatet som finns inom stadsdelen, kommer det att finnas många parker, torg, aktivitetshus och två fotbollsplaner.

Affärslokal
Avtal är redan skrivit med Pressbyrån som ska börja med sin verksamhet vid öppning av Stationen. Våningar på Markplan på alla byggnader i den centrala delen av Vega är öronmärkta som kommersiella ytorna. Många företag som mataffär har redan visat intresse för etablering av sina verksamheter i området.

Kontakt

Britta Orring
Haninge kommun
08-606 81 13
britta.orring@haninge.se

Peter Wrangsell
Projektledare
08-606 92 93
peter.wrangsell@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 januari 2021