Första etappen i utvecklingen av Jordbro

I den första etappen i utvecklingen av Jordbros centrala delar bygger Sveafastigheter 367 nya hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter och en ny förskola. Parallellt bygger Haninge kommun nya gator samt gång- och cykelvägar.

Skiss över Jordbro etapp 1 Visionsbild över kvarteret Näckrosen, med 367 hyreslägenheter samt en förskola Foto: Kirsh + Dereka Arkitekter

Kvarteret Näckrosen med hållbarhet i fokus

I den första etappen av utvecklingen av Jordbro som startade under hösten 2021, bygger Sveafastigheter kvarteret Näckrosen bestående av 367 hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter samt en förskola. Parallellt med byggnationen av bostäder bygger Haninge kommun även nya gator samt gång- och cykelvägar.

Gestaltningen av området kommer att präglas av hög arkitektonisk ambition med omsorg om detaljer kring entréer, portar och fönster. Med varierande fasadvolymer och med utskjutande byggnadsdelar som burspråk, variationer i takhöjd och fönstersättning blir området ett samtida tillägg i stadsbilden. För att knyta an till Jordbros karaktär kommer material som redan finns på platsen användas såsom puts, tegel och trä och även nya material som plåt och skiffer läggs till.

Det nya kvarteret Näckrosen byggs av Sveafastigheter med hållbarhet i fokus – med återvunnet armeringsjärn samt grön betong i grundplatta, platsgjutna källarväggar och undergjutningar. Åtgärderna, tillsammans med en optimerad konstruktion, beräknas minska koldioxidutsläppet med minst 40 procent jämfört med om ny armering, traditionell betong och standardiserad konstruktion använts.   

Läs mer om kvarteret Näckrosen på sveafastigheter.se


Nya gator, gång- och cykelvägar samt ledningsnät för dagvatten, vatten och avlopp

Parallellt med bostadsbyggandet har Haninge kommun  påbörjat byggnationen av den allmänna platsmarken, dvs nya gator, gång- och cykelvägar samt nytt ledningsnät för dagvatten, vatten och avlopp. Arbetet beräknas vara klart vintern 2022/2023.

För frågor om denna byggnation, är du välkommen att kontakta:

Karin Österdahl, anläggningsingenjör Haninge kommun

E-post: karin.osterdahl@haninge.se

Telefon: 08-606 80 13


Henrik Holmgren, platschef JVAB
Telefon: 08-584 909 00

Michael Melkersson, byggledare Bjerking
Telefon: 010-211 84 66Senast uppdaterad: 28 februari 2022