Utveckling av Jordbro

Under 2021 fortsätter och påbörjar Haninge kommun flera projekt i Jordbro. Dels pågår förberedelser för byggnation av drygt 380 nya bostäder och förskolor. Dels flyttar kultur- och fritidsverksamheten in i nya lokaler i mitten på april. Och mot våren blir också den nya Höglundaparken klar. Projekten möjliggör att fler kan bo i Jordbro i nära anslutning till service, skolor, kultur och vacker parkmiljö.

Illustration förskolan Blåsippan Illustration förskolan Blåsippan Foto: CF Möller Arkitekter

Förberedelser för nya bostäder

Hösten 2020 påbörjade fastighetsbolaget Tornberget rivningen av kultur- och föreningshuset för att möjliggöra uppförandet av nya bostäder. Rivningen av byggnaden pågår fram till våren 2021. Parallellt pågår nu en ombyggnation av före detta matbutiken Bazaar där bibliotek, kulturscen och fritidsgård flyttar in i mitten på april. Verksamheterna flyttar från kultur- och föreningshuset i mitten på mars.

Därefter sker följande:
- Haninge kommun planerar att påbörja byggnationen av den allmänna platsmarken (gator samt gång- och cykelvägar) under andra halvan av 2021.
- Byggaktören planerar starta grundläggning och byggnation av bostäder i det östra bostadskvarteret sommaren 2021.

Läs mer om rivningen av kultur- och föreningshuset på sidan Jordbromalmsskolan/Jordbro kultur- och föreningshus

Fler projekt som pågår i Jordbro under 2021:

- Byggnation av förskolan Blåsippan pågår och beräknas bli klar under sommaren 2021. Därefter påbörjas rivning och nybyggnation av Förskolan Hemsö.  Förskolan Långbäling planeras att stänga inför sommaren 2022. Därefter kommer en ny förskola ta form på platsen.

- Under våren blir upprustningen av den nya Höglundaparken klar. Parken får bland annat ny växtlighet och offentlig konst.

- Haninge bostäder renoverar fyra bostadshus på Södra Jordbrovägen 19-33. Upprustningen innefattar bland annat fasadbyte, fönsterbyte, balkongrenovering, inglasning av balkonger och ombyggnad av taken. Husen utrustas även med solceller. Projektet planeras att bli färdigställt under 2023. Läs mer på sidan Modernisering av Södra Jorbrovägen.


Planarbete pågår för nytt centrum

Nu pågår planering av den andra etappen i planarbetet för utvecklingen av Jordbro. I denna utreder kommunen placering av ett nytt kultur- och föreningshus, centrum och bostäder i anslutning till Jordbros pendeltågsstation. Detaljplanen för Jordbro etapp 2 ska ut på samråd under senvåren 2021.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021