Ribby ängar

Här byggs hyresrättslägenheter.

Hus vid Ribby ängar Foto: Karin Österdahl

I Ribby ängar finns en detaljplan med sex bostadskvarter och en huvudgata. Fem av kvarteren är färdigbyggda.

Byggfast uppför i samarbete med Riksbyggen 232 lägenheter fördelade på två kvarter (kvarter fyra och fem, se karta). 

Ribby allé är en fin huvudgata med träd på båda sidor. Längs med gatan finns gång- och cykelväg. På längre sikt blir det övergångsställen på några platser. Ribby allé är byggd för att kunna tillåta framtida busstrafik.

För närvarande avvaktas vidare byggnation på etapp 6.

Kontakt

Haninge kommun:

Karin Österdahl
08-606 80 13
karin.osterdahl@haninge.se

Ribby ängar utbyggnad av bostäder:

Byggfast AB
Peter Bellevik
Projektledare
0704-28 16 16
peter.bellevik@byggfast.se
Byggfasts webbplats

Ribby Allé
Vägarbetet utförs av kommunen
Mikael Adegren
Platschef
08-606 80 36
mikael.adegren@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 juni 2021