Lillgården

Området är nästan helt utbyggt. Skolan och ett kvarter med radhus byggs nu. Bilden visar dagvattendamm som ska rena och fördröja dagvatten från området.

Foto: Karin Österdahl

Kontakt

Karin Österdahl
08-606 8013
karin.osterdahl@haninge.se

Utbyggnad av bostäder
Turbinen AB
Markus Stjärnklint
08-684 109 04
markus@turbinen.se

Utbyggnad av lokaler och fastigheter
Trotte Cederflod Engström
08-684 109 03
trotte@turbinen.se

Vägarbete
Mikael Adegren
Platschef
08-606 8036
mikael.adegren@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 juni 2021