Haningeterrassen

I Haninge växer en ny stad fram. Här får södra Stockholm sitt nya nav. År 2050 har Handen, Brandbergen och Vega vuxit samman och de fysiska barriärerna ersatts med hus, gator och människor. Då bor 60 000 människor i ett tätt och sammanhållet stadslandskap. Det som nu är tomrum har förvandlats till levande stadskvarter. Det som i dag är utspridda bostadsområden kommer få ett gemensamt namn och en gemensam identitet – Haninge stad.

Illustration över Haningeterrassen Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Just nu pågår byggnation av Haningeterrassen. Här skapas en attraktiv, levande och trivsam stadskärna. Haningeterrassen ska rymma en ny modern bussterminal, 600 lägenheter, vårdlokaler, biograf och plats för service och handel.

Stråket mellan pendeltågsstationen och Poseidons torg = Stationsgången

I avvaktan på iordningställande av marken finns en tillfällig gångväg genom arbetsområdet. Allt eftersom markarbeten utförs av vår entreprenör, Peab, kommer nya tillfälliga gångvägar att upprättas. Stråket ska dock hela tiden vara öppet och samtliga entréer till byggnaderna ska vara tillgängliga. Vi ber om överseende med detta.

Markarbetet, som beräknades vara klart i slutet av sommaren,beräknas vara klara i september 2021. Träd kommer att planteras senare under hösten.

Nästa moment är att sätta upp träribbor på fasaden. Detta sker i samarbete med fyra olika fastighetsägare. Vår förhoppning är att träribborna är på plats inför våren 2022. 

Granitplattorna börjar komma på plats och man kan skönja storleken på Stationsgången, som det nya stråket heter. Förutom markbeläggning i granit ska speciellt utvald belysning och träd pryda stråket.    

Stationsgången 
Stationsgången_800x450.jpg

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

”Stationsgången”. Det ska bli ett trevligare och öppnare gångstråk mellan pendeltågsentrén och Poseidons torg. En hel del anläggningsarbetet ska utföras. Träd och nya sittytor planeras längs med gången. En trappa ska byggas som leder upp till taket på bussterminalen och en gångväg till Nynäsvägen. När bostäder ovanpå bussterminalen är byggda ska en lekplats anläggas. Detta sker dock först om några år .

Totalt består Haningeterrassen av sju etapper bostadshus och en komplex byggnad i norr som är  möjlig att upplåtas till vårdlokaler och annan service. För mer information

Se aktuellt foto över Haningeterrassen

Ny bussterminal

Målet är att skapa en trivsam bussterminal med god tillgänglighet för att underlätta resandet med kollektivtrafik. När besökare kommer upp från rulltrappan vid pendeltågstationen kommer det att finnas möjlighet att kunna gå in i bussterminalen via den nya och öppna Stationsgången. Stationsgången och vänthallen utformas som en levande och trevlig miljö med ett ”bra” utbud av service och handel.

Bussterminalens tre entréer

Norra

Entrén är belägen närmast pendeltågsstationen. Just nu pågår markarbeten som utförs av kommunens entreprenör PEAB. Arbetat har försenats och beräknas vara klart i september 2021.

Mitt

Denna entré är tillfällig genom så kallad markuppfyllnad. Entrén kommer att färdigställas i samband med att bostäderna ovanpå bussterminalen är byggda.

Södra

Från Rudsjöterrassen finns en ramp som leder upp till denna entré. På platsen finns även en tillfällig men något brantare ramp mot den norra delen. Denna ramp ska fungera som en räddningsväg om bussterminalen behöver evakueras.

Busslinjer

Nya bussterminalen är öppnad. Namnet är Handens station. Bussar avgår från bussterminalen och från hållplatser vid Haninge centrum och Rudsjöterrassen hpl. För mer information vänd dig till SL.  (sl.se)

Nya bostäder

På Haningeterrassen bygger Riksbyggen bostäder som passar alla. Här planeras för bostadsrätter och hyresrätter för unga och gamla, små och stora familjer.

Färdiga bostäder:

· Brf Blicken

· Brf Framsidan

Här är de kommande bostadsrättföreningarna:

· Brf Visionen

· Brf Spegeln

· Brf Perspektivet

· Brf Utgångspunkten

Hyresrättsprojekt:

· Vinkeln

Läs mer på riksbyggen.se

Tritons plats – en plats att stanna upp vid

Illustration utsiktsplatsen/Tritons plats

Illustration: ÅF

Mellan terminalbyggnaden och Najaden skymtas Rudan med dess omgivande vatten och skog. Här planerar vi för en utsiktsplats vid namn Tritons plats - en plats att stanna upp vid, njuta av solen och utsikten. Trappan kommer att erbjuda informella sitt- och hängplatser längs med trappan samt viloplan. Trappan möjliggör med sin utformning kulturverksamhet då den till exempel kan utgöra en amfiteater. Trappan byggs lämpligast när bostadshusen är färdiga, vilket innebär att den börjar byggas tidigast om fem år. 

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021