Dalarö avloppsreningsverk byggs ut

Haninge kommun har länge förberett för den stora om- och tillbyggnaden av Dalarö avloppsreningsverk. Några veckor innan allt är klart för att sätta igång byggprojektet kommer Haninge kommun och berörda entreprenörer att hålla ett allmänt informationsmöte. När projektet är klart kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än tre gånger så stor avloppsreningskapacitet som idag. Fler boende kommer att kunna ansluta sig till vatten och avlopp året runt. Dessutom installerar vi nya smarta, mer säkra och mer miljövänliga lösningar.

Sedan flera år tillbaka har Haninge kommun förberett för den stora om- och tillbyggnaden av Dalarö avloppsreningsverk. När entreprenören är upphandlad i sommar 2022 kommer Haninge kommun hålla ett allmänt informationsmöte. Besiktning av berörda fastigheter kommer utföras under sensommar-tidig höst. Berörda fastighetsägare kommer via utskick bli kontaktade av besiktningsföretaget i god tid innan besiktning. Riskanalys av dessa är redan gjord. Bland annat sätter vi upp vibrationsmätare på fastigheterna. 

När projektet är klart kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än tre gånger så stor avloppsreningskapacitet som idag. Många fler boende kommer att kunna ansluta sig till vatten och avlopp året runt. Dessutom tillkommer nya smarta, säkra och mer miljövänliga lösningar.

Tidplan: sommar 2022-2025

Kontakt

Kristian Hakala, senior projektägare för utbyggnad av Dalarö och Fors ARV

E-post: kristian.hakala@haninge.se

08-606 71 79

Oskar Johansson, projektledare utbyggnad Dalarö ARV

oskar.johansson@gbtab.com

 

 

Senast uppdaterad: 17 maj 2022