Brandbergen centrum

Kommunen har i samarbete med två olika exploatörer arbetat fram två detaljplaner för utbyggnad av handel och bostäder samt ett vårdboende i Brandbergen. Inför utbyggnaden av dessa två detaljplaner har kommunen bland annat byggt en ny gång- och cykelväg utmed Vendelsömalmsvägen samt på delar av Brandbergsleden. Vatten- och avloppsledningar har anlagts och gångtunneln under Brandbergsleden, den som leder till centrumet, har rivits.

Vid Brandbergens centrum pågår byggarbeten. Parkering finns numera under centrum med infart från Jungfruns gata. 

Enligt detaljplanen ska ca 400 lägenheter byggas på gamla parkeringen mellan centrum och Norra Kronans gata. Byggherre är centrumägaren Savana och byggfirman Serneke är anlitad att uppföra bostäderna. 

Parkeringsdäcket rivs för att ge plats för ett 18 våningshus och ett nytt bostadskvarter. 

https://savana.se/en/bostadsprojekt/aktuella-projekt/brandbergen-400-500-hyreslagenheter-mitt-i-centrum

 

Längs med Vendelsömalmsvägen är bostäderna byggda. Byggnaden längs med vägen rymmer ca 70 hyreslägenheter. Ägare är Sveaviken Bostad. Bakom denna byggnad ligger ett nytt vårdboende.

Vill ni läsa mer om hyreslägenheterna finns information här:

Kvarteret Söderby

Kontakt

BYGGNATION VÅRDBOENDET
Entreprenör COBAB
0176-25 05 00

BYGGNATION BOSTÄDER
Sveaviken Bostad

Entreprenör MOBY
vr@mobyab.se

Senast uppdaterad: 4 juni 2021