Byggprojekt

Haninge växer. Här nedan kan ni läsa om några aktuella byggprojekt.

Kontakt

Caroline Thunström
Mark- och exploateringschef
08-606 70 00 (vx)
caroline.thunstrom@haninge.se

För kontaktpersoner i de olika projekten, se uppgifter på respektive projekts sida. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020