Nyfiken park

Vi vill att alla som bor, arbetar och besöker Haninge trivs och använder våra parker. Genom konceptet Nyfiken park frågar vi hur besökarna vill påverka och utveckla olika parker i kommunen. De synpunkter som kommer in från dialogen blir underlag för ett parkprogram.

Nyfiken park – en medborgardialog framtagen av Haninge kommun

Aktuella projekt är nu Tungelsta trädgårdspark och Höglundaparken i Jordbro som förbättras enligt detta koncept.

Arbetet med att förädla parken pågår under ett par år. För att fokusera på dialogens innehåll och samtidigt genomföra förändringar på ett genomtänkt sätt har vi tagit fram en "verktygslåda" med processbeskrivning, checklistor och mallar som hjälper oss i arbetet.

Bilden visar grunden för Nyfiken park: Workshop -> Idéskiss -> Reaktioner -> Program. Copyright: Haninge kommun.

Bildtext: Bilden visar grunden för Nyfiken park: Workshop -> Idéskiss -> Reaktioner -> Program. Copyright: Haninge kommun.

Aktuella Nyfiken park projekt

 • Tungelsta trädgårdspark: Planerad att pågå mellan 2017–2019
 • Höglundaparken 2019: Panerad att pågå mellan 2019–2021

Parker utformade utifrån Nyfiken park konceptet

 • Åbyparken i Västerhaninge 2015–2018 
 • Brandbergsparken 2013–2016
 • Sågenparken 2011–2015 

Nyfiken park i Höglundaparken

Vad händer i Höglundaparken till hösten?

• Centrala grillplatsen byggs om
• En naturslinga anläggs på skogskullen
• Grillplatsen vid parkleken rustas upp med ny grill, samt målning av grillhus och bänkar
• Lekplatsen rustas upp med byte av äldre/trasiga lekredskap samt några nya lekredskap och mer växtlighet

Läs mer om Höglundaparken

Nyfiken park i Tungelsta trädgårdspark 2020

Planerad invigning till hösten

 • Helt ny lekplats med tema Tungelstas historia
 • Renovering av planteringar och nya gångar mellan häckarna samt ny portal
 • Lekplatser för havsöring i ån
 • Komplettering av träd och växter längs ån
 • Ny belysning vid lekplats
 • Välkomnade entréer
 • Ängsytor för att gynna pollinering
 • Nya skyltar

Läs mer om Tungelsta trädgårdspark

Kontakt

Har du synpunkter och frågor?
Synpunkter

Senast uppdaterad: 19 november 2020