Parkplan för Höglundaparken

Höglundaparken är Jordbros ”gröna lunga” och samtidigt en del av ett längre grönstråk mellan Västerhaninge och Handen.

Höglundaparken Höglundaparken Foto: Tomas Södergren

HöglundaparkenHöglundaparkenFoto: Höglundaparken

Fotboll och grillkvällar

I Höglundaparken är det nästan alltid folk. Man leker, umgås, eller bara passerar igenom.

Parkens stora gräsytor inbjuder till umgänge, utflykt och bollspel. Här finns Jordbro parklek, Höglundabadet och en konstgräsplan.

Nyfiken park i Höglundaparken

Nyfiken park är igång i Höglundaparken, ett arbete som pågår under 2019–2022. Genom Nyfiken park får boende och verksamheter påverka och utveckla Haninges parker.

Parken rustas upp och utvecklas under 2020-2022
Efter att ha sammanställt de boende och barnens synpunkter och lagt till verksamheters önskemål finns nu ett program för vad som ska anläggas och byggas under 2020-2022.

Två av parkens grillplatser förbättras. Lekplatsen rustas upp och ramas in mot gång- och cykelvägen med ett genomsiktligt staket. Bland annat kommer sandleken att kompletteras med grävskopor och lekbuskage att planteras för mer lek och glädje. 

Under våren 2022
Färdigställs det sista arbetet med Nyfiken park i Höglundaparken. 

Samverkan för mer konst till parken

Det kommer även skapas ny offentlig konst för Höglundaparken, ett arbete i nära samverkan mellan avdelningen för park och natur och kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge kommun.

Läs mer om Nyfiken park och det som är på gång i Höglundaparken

HöglundaparkenHöglundaparkenFoto: Tomas Södergren

Höglundaparkens historik

Jordbro ritades och planerades av Eglers stadsplanebyrå. Konceptet utgick från en idé om ”den böljande staden”. Genom att variera husens höjder skulle området upplevas att bölja fram, i stället för centrera höghusen i mitten. De första bostäderna var inflyttningsklara 1965.

Höglundaparken skapades av ett stort grönområde som sparades i mitten av bebyggelsen, och var tänkt som en oas för invånarna. I Höglundaparken finns en stor sten, med kung Carl Gustav och drottning Silvias signaturer. Det är ett minne från 1995 då kungaparet besökte Jordbro på sin Eriksgata.

RELATERAD LÄSNING

Kontakt

Har du synpunkter och frågor?
Synpunkter

Vill du göra en felanmälan i utemiljön?
Felanmälan

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2022