Parkplan för Eskilsparken

Eskilsparken Foto: Stefan Jansson

Från grustag till finpark. Eskilsparken är populär både sommar och vinter som utflyktsmål för Haningeborna. Här finns utrymme för lekar, bollspel, pulkaåkning och musikevenemang. I folkmun kallas parken ofta för "Gropen".

Mot sydost övergår den anlagda parken i en mer naturlik del som domineras av stora tallar. Flera skolor ligger i direkt anslutning till parken.

Genom tallskogen kommer man fram till Torvalla idrottsplats och spårcentralen som leder vidare ut i terrängen. Här går även Sörmlandsleden förbi och Slätmossens naturpark ligger bakom hörnet.

Eskilsparken i framtiden

I medborgardialogen "Du bestämmer Eskilsparken" var det många som tyckte att Eskilsparken var fantastiskt bra som den är. Särskilt uppskattat var Eskilsparkens öppna gräsrum. Den åsikten delar vi.

Eskilsparken
Foto: Tomas Södergren

Vi vill förädla den öppna delen av parken med varsamhet. Det handlar i första hand om renovering och utbyte av sliten utrustning, men vi vill även plantera fler lökar, mer rododendron och nya spännande träd, som inramning till gräsytan.

Skogsbilder
Foto: Tomas Södergren

Skogspartiet mellan Fredrika Bremergymnasiet, Vikingaskolan och Torvalla idrottsplats behöver däremot utvecklas och bli mer attraktivt. Det kan handla om en förändrad skötsel, men även om att skapa nya målpunkter och upplevelser. Skogen är en viktig del av stråket mellan Eskilsparken och Slätmossens naturpark, ett stråk som vi vill förtydliga.


Eskilsparkens historia

Eskilsparken ligger på en grusås som tidigare var bevuxen med tallskog. Vid slutet av 1930-talet fanns där två vattenfyllda gropar som man badade i. I vattnet fanns dessutom inplanterad fisk. När flyglarmet gick under andra världskriget sprang skolbarnen och gömde sig i mindre gropar i marken.

Historisk bild från Eskilsparken
Där Eskilsparken ligger idag fanns en cementvarufabrik och en brädgård samt grustäkt mellan 1930 och 1955. Foto från 1957-1958, tillhörande Olof Pettersson. Haningearkivet.

Historisk bild från Eskilsparken
Den första isbanan i Handen låg i den blivande Eskilsparken. Foto från 1957-1958 inför byggandet av Södra Handen. Reprofoto tillhörande Olof Pettersson. Haningearkivet.

Flygfotografering 1980, Haningearkivet.
Flygfotografering 1980, Haningearkivet.

Eskilsparken anlades i början av 1970-talet. Den ritades av landskapsarkitekt Sture Koinberg, och bytte några gånger namn, mellan Eskilsparken och Olof Palmes Park, beroende på vilket parti som hade majoritet i kommunstyrelsen.

Dammen i Eskilsparken

Ursprungligen hade parken en damm med ljusträd av glasfiber och keramik av Gustav Kraitz. År 1996 var dammen och ljusträden i så dåligt skick att de togs bort. En ny damm anlades och skulpturgruppen "Fåglarna i Handen" beställdes av Pye Engström. Platsen kring dammen döptes då till Olof Palmes plats.

Entrén mot Eskilsparken

För att öppna upp parken och locka ner fler besökare byggdes entrén mot Eskilsvägen om 1998.

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019