Bikupor i parken

Bin och pollinering är livsviktigt för både människor och natur. Vi på Park och natur vill bidra till den biologiska mångfalden, bland annat genom att öka antalet bin i Haninge.

Honungsbin Foto: PollyDot

Vi vill se fler bikupor i Haninge

Vi vill gärna ha både vildbin och bikupor i våra parker. Och vi vill ge fler människor möjlighet att ha biodling som hobby. Därför finns det möjlighet att få ställa bikupor på vår parkmark.

I år finns det bikupor i Sågenparken och Tungelsta trädgårdspark. De står innanför spaljéerna från vårt projekt tillsammans med Bee Urban 2014, som var startskottet för park och naturs arbete med bikupor. I Sågenparken finns sedan 2015 även ett insektshotell på spaljén.

Vill du ställa ut en bikupa i parken nästa säsong? Hör av dig till oss, så kan vi tillsammans hitta en plats.

Viktigt med bin

Vi vill ha fler bin i våra parker eftersom bin är så viktiga för den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är en förutsättning för att både naturen och samhället ska fungera. Vi är bland annat beroende av bin för att få mat, eftersom de pollinerar de växter och grönsaker som vi äter själva eller utfodrar djur med. Bins pollinering är en fantastisk ekosystemtjänst som naturen erbjuder oss.

Runt om i världen finns det allt färre bin och det ställer till problem, både ekonomiskt och ekologiskt. Som trädgårdsägare i Haninge kan du till exempel ha upplevt att äppelträd eller vinbärsbuskar bara får kart, som sedan trillar av. Det kan bero på att blommorna inte blev tillräckligt pollinerade. Bin bidrar till vackra levande parker med varierad växtlighet och de hjälper oss att odla grönsaker och blommor där vi bor.

Är bin farliga

Bin lever av pollen och nektar och flyger mest mellan kupan och växterna. En flygtur kan vara flera kilometer lång och bina är ofta långt från sin kupa. Bin är inte intresserade av människors saft och picknickmat och de är mindre aggressiva än getingar. Till skillnad från getingar så dör bin när de sticks – så de sticker helst inte. Du känner igen bin på att de är mer ludna i kroppen och lite knubbigare över midjan än getingar. Den som är allergisk mot bistick och blir stucken ska söka vård, men de flesta är inte allergiska.

Lär dig mer om biodling

Om du vill lära dig mer om biodling eller träffa andra biodlare så har de lokala biodlarföreningarna Sotholms Härads Biodlarförening och Södertörns Drottningodlingsklubb nybörjarkurser och annan verksamhet.

Kontakt

Är du intresserad av biodling eller har en synpunkt?
Synpunkter

Vill du göra en felanmälan i utemiljön?
Felanmälan

Senast uppdaterad: 19 november 2020