Våra parker och parkplaner

För att höja kvaliteten på Haninges parker har vi tagit fram en parkplan. Parkplanen innehåller information och historia om utvalda kommundelsparker, vad som är speciellt med respektive park idag och planen visar också förslag på hur parken kan förbättras.

Tungelsta trädgårdspark Tungelsta trädgårdspark Foto: Tomas Södergren

För att du ska vilja besöka din park tror vi att den behöver vara en trygg plats som är lätt att komma till och som ser fin och levande ut. För att parken ska ge dig allt detta måste vi naturligtvis sköta växter, parkbänkar och lekplatser på ett bra sätt. Det måste också finnas tillräckligt många parker, med rätt innehåll.

Vi tror att Haninge kommuns parker behöver förändras, för att passa dagens invånare och deras behov. Därför har vi i arbetet med parkplanen tagit fram en metod för medborgardialog – Nyfiken park.

Med hjälp av medborgardialogen Nyfiken park får vi reda på vad besökarna i en specifik park tycker är viktigt när det gäller skötseln i just den parken. Vi får också reda på vad som saknas och kan utvecklas i parken så att vi kan avsätta medel i drift- och investeringsbudgeten för att åtgärda detta.

På så sätt fungerar parkplanen som verktyg i kommunens budgetarbete.

Läs mer om Nyfiken park

Målbild för Haninges parker

Parken ska vara så fin och inbjudande, att du gärna tar med dig dina gäster på en promenad för att visa upp den, om du bor inom 1 000 meter.

Parker är mötesplatser

Din park är ett gemensamt vardagsrum för grannskapet. Parken är en plats där människor från olika bostadsområden kan mötas. Här ska finnas plats för barn att träffa nya kompisar, och för ungdomars uteliv. Vi vill se familjepicknickar på filtar och erbjuda parkbänkar för vila av trötta ben.

 • Parker är kultur
  Din park visar en del av Haninges historia och här finns utrymme för konstnärliga uttryck.
 • Parker är hälsa
  I din park kan du leka och motionera. Här kan du också hitta rofyllda platser för avkoppling.
 • Parker är ekologi
  Parken innehåller många arter och livsmiljöer för djur och växter. Parkens gröna ytor tar hand om dagvatten.
 • Parker är utveckling
  Parkerna gör Haninge till en bra plats att bo på, en plats som många vill besöka och flytta till. Haninge känner framtidstro.

 

Illustration över parkplansarbetet

Copyright: Haninge kommun

Parkplansarbetet

För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet så behövs både intensivare skötsel och nya investeringar.

En park sköter sig inte själv och den kan heller inte skötas hur som helst. Det krävs att vi har genomtänkta skötselplaner, tillräckligt med resurser och utbildad, engagerad personal för att lyckas.

När vi rustar upp eller bygger om en park så vill vi att den ska anpassas efter dagens behov. För att vi ska fatta rätt beslut och för att investeringen ska ha stöd hos parkens användare behövs en väl fungerande dialog. Tiden från påbörjad dialog till färdig ombyggnad är 2-3 år.


 

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020