Hav och kust

Haninge kommun är medlem i Svealands kustvattenförbund samt också i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Haninge skärgård Foto: Eva Simonson

Svealands kustvattenvårdsförbund

Svealands kustvattenvårdsförbund arbetar med miljöövervakning, information och miljöövervakningsprogram för Svealands kust. Förutom kusten i Haninge kommun bevakar alltså förbundet kustvattnet i hela Uppsala, Sörmlands och Stockholms län.

Medlemmarna i Svealands kustvattenvårdsförbund är kommuner, länsstyrelser, landsting, företag och organisationer.

Mätningar görs regelbundet på olika punkter i skärgården och resultaten används för att visa vattenkvalitet och hur kvaliteten har förändrats. Resultaten är också ett underlag för olika förbättringsåtgärder.

Läs mer om Svealands kustvattenvårdsförbundet


Tyresåns vattenvårdsförbund

I vattenvårdsförbundet är kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö, Botkyrka, Stockholm och Nacka medlemmar. Förbundet arbetat för renare vatten, friskare sjöar och ökad biologisk mångfald. Medlemskommunerna är de som finns längs Tyresåns sjösystem. Den största sjön i Tyresåns sjösystem finns i Haninge och heter Drevviken.

Tyresåns vattenvårdsförbund bidrar till ett samordnat vattenvårdsarbete genom att ta fram åtgärdsförslag, informera om sjösystemet och dess miljö och genom att undersöka miljötillståndet. 

Läs mer på Tyresåns vattenvårdsförbundets webbplats

Kontakt

Tiina Laantee
Kommunekolog
08-606 7712
tiina.laantee@haninge.se

Magnus Granbom
Naturvårdshandläggare
08-606 4746
magnus.granbom@haninge.se

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 december 2020