Återställning av marken vid Barents väg i Vega

Under början av juni 2021, arbetar vi med att återställa marken efter trädfällningen hösten 2019 i den smala ravinen bakom Barents väg i Vega. Arbete beräknas vara klart i juni. I och med återställningen av marken avslutar vi arbetet och naturområdet övergår till förvaltning som naturmark. Syftet är att skapa ett säkert skogsparti som står emot hård vind och eventuella stormar.

Spirande grönska i skogsglänta Foto: MostPhotos

Kort bakgrund

I samband med stormen Alfrida i januari 2019 föll många träd i den smala ravinen bakom Barents väg. I samband med stormen skadades ett flertal byggnader, gator och bilar av träden. Många boende hörde av sig till oss med önskan om att vi skulle åtgärda detta osäkra naturområde. Åtgärder i form av trädfällning i området gjordes av Haninge kommun under hösten 2019.

Vad händer nu?

Haninge kommun kommer under juni 2021 att rensa och köra bort ris samt städa upp i naturområdet. Arbetet beräknas vara klart i juni.

Hur ser skogsravinen ut i framtiden?

I början ser det kalt ut och det är en del av en naturlig utveckling. Med mycket ljus på marken kommer fröna som finns lagrade i marken att börja gro. Dessa frön är mellan 2 och 200 år gamla. Att marken blivit påverkad i samband med arbetet underlättar för fröna att gro.

Det är de ljuskrävande växterna som först kommer ta ledningen − blommor i kanterna och vattenälskande växter i det mest låglänta partierna. Efterhand tar lövträd som al, vide, sälg, rönn, asp, björk och någon ek över.

Om några år kommer här finnas ungträd av lövträd. Vi har då glesat ut en första gång. Vi glesar ut för att träden ska bli kraftigare och starkare och därmed klara framtida stormar bättre. Och vi avser hålla borta granar. Lövträden fäller bladen lagom till höstens och vinterns stormar och blir därför inte lika vindkänslig.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 maj 2021