Bostadsnära natur

Kommunens naturmark inom detaljplanelagt område är en yta på totalt cirka 500 hektar. Av den röjer vi cirka 30 hektar varje år. Den bostadsnära naturmarken ger tillgång till vild natur i tätorten.

Foto: Tomas Södergren

Vi röjer och gallrar naturmarken på vintern. Vår skötsel leder till att det blir lättare att vistas i skogen. Vi vill erbjuda närhet till en variationsrik natur med flera olika skogstyper. Vi prioriterar att röja i områden som används av många människor.

Riset flisas för det mesta på plats och återförs direkt till naturen. Allt flis kan förstås inte lämnas på plats men att flisa direkt på flak minskar också transporterna. Ett flislass motsvarar i volym 6 lass ris. I Slätmossens naturpark lägger vi ut egen flis på gångstigar.

Avtal om trädfällning

Om du önskar få träd nedtagna på parkmark som gränsar till din tomt, har det tidigare funnits möjligheter att skriva ett avtal med oss. Avtalet innebar att du själv fick anlita ett trädfällningsföretag. För närvarande har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda den här tjänsten.

Farliga träd

Använd vår felanmälan om du är oroligt för att ett träd kan vara farligt.
Klicka här för att göra en felanmälan 

Senast uppdaterad: 20 april 2021