Naturvård och parker

Haninges natur är väldigt variationsrik. Här finns allt från ett unikt skärgårdslandskap, rika skogar och kulturmarker till tätortens parker och grönområden. I kommunen finns bland annat skogsområdena Hanvedenskilen och Tyrestakilen, som är viktiga delar av stockholmregionens grönstruktur.

Naturvårdsplan vägledande i all samhällsplanering och myndighetsutövning

Kommunen har en naturvårdsplan som är vägledande både i naturvårdsarbetet och i all samhällsplanering och myndighetsutövning i kommunen. Naturvårdsplanen syftar till att bevara och utveckla kommunens naturvärden och ska göra det möjligt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till områden med höga naturvärden och till viktiga ekologiska samband och strukturer.

Naturvårdsplanen tar avstamp i de nationella och regionala miljömålen och formulerar inriktningen för fem åtgärdsområden: fysisk planering, skydd av natur, naturvård och skötsel, kunskapsinsamling och kunskapsspridning samt friluftsliv och rekreation.


zussi-hast-foto-sara-danvind-800x450.jpg
Zussi. Foto: Sara Danvind

Vi gör det fint med hästkraft

På park- och naturavdelningen använder vi oss av riktiga hästkrafter i parkdriften. Ett klimatsmart alternativ där inga fossila bränslen behövs såsom bensin eller diesel.

Under några år har vi tömt papperskorgar i Jordbro och Brandbergen med hjälp av häst. I sommar hjälper hästen Zussi oss från och med 6 maj till september med uppehåll i juli. Zussi är nordsvensk och 13 år gammal.

Tömning av papperskorgar

  • Jordbro måndagar
  • Brandbergen onsdagar

Välkommen att klappa vår häst Zussi

  • Måndagar kl 12-13 i Höglundaparken
    (i närheten av hundrastgården/pulkabacken).
  • Onsdagar kl 12-13 i Brandbergspaken
    (i närheten av hundrastgården/tennisbanorna).

Bikupor i parken – vi söker biodlare

Bin och pollinering är livsviktigt för både människor och natur. Vi på Park och natur vill bidra till den biologiska mångfalden, bland annat genom att öka antalet bin i Haninge.

Vill du ställa ut en bikupa på parkmark? Vi vill gärna låna ut vår parkmark till en ideell biodlare! Antingen där tidigare kupor stått, eller på en plats som passar dig bättre.

Läs mer om våra bikupor

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 mars 2019