Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Naturvård och parker

Haninges natur är väldigt variationsrik. Här finns allt från ett unikt skärgårdslandskap, rika skogar och kulturmarker till tätortens parker och grönområden. I kommunen finns bland annat skogsområdena Hanvedenskilen och Tyrestakilen, som är viktiga delar av stockholmregionens grönstruktur.

Naturvårdsplan vägledande i all samhällsplanering och myndighetsutövning

Kommunen har en naturvårdsplan som är vägledande både i naturvårdsarbetet och i all samhällsplanering och myndighetsutövning i kommunen. Naturvårdsplanen syftar till att bevara och utveckla kommunens naturvärden och ska göra det möjligt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till områden med höga naturvärden och till viktiga ekologiska samband och strukturer.

Naturvårdsplanen tar avstamp i de nationella och regionala miljömålen och formulerar inriktningen för fem åtgärdsområden: fysisk planering, skydd av natur, naturvård och skötsel, kunskapsinsamling och kunskapsspridning samt friluftsliv och rekreation.


Hästen Zussi hjälper till att tömma soporHästen Zussi hjälper till att tömma soporFoto: Sara Danvind

Vi gör det fint med hästkraft

På park- och naturavdelningen använder vi oss av riktiga hästkrafter i parkdriften. Ett klimatsmart alternativ där inga fossila bränslen behövs såsom bensin eller diesel.

Under flera år har vi tömt papperskorgar i Jordbro och Brandbergen med hjälp av häst. I sommar har vi hjälp av två hästar från maj till augusti. Hästarna som jobbar heter Vinter och Zussi är nordsvenska hästar. De är snälla och tycker om att bli klappade men kan bli rädda för saker som plötsligt dyker upp eller låter mycket. Ibland jobbar de i par när de skjutsar folk som vid exempelvis festliga tillfällen, men när de tömmer papperskorgar jobbar de en och en med sin kusk Sara Danvind.

Tömning av papperskorgar

  • Jordbro tisdagar
  • Brandbergen torsdagar

Välkommen att klappa våra hästar

  • Tisdagar kl 11.30-12.30 i Höglundaparken
    (i närheten av hundrastgården/pulkabacken).
  • Torsdagar kl 11.30-12.30 i Brandbergsparken
    (i närheten av hundrastgården/tennisbanorna).

Bikupor i parken – vi söker biodlare

Bin och pollinering är livsviktigt för både människor och natur. Vi på Park och natur vill bidra till den biologiska mångfalden, bland annat genom att öka antalet bin i Haninge.

Vill du ställa ut en bikupa på parkmark? Vi vill gärna låna ut vår parkmark till en ideell biodlare! Antingen där tidigare kupor stått, eller på en plats som passar dig bättre.

Läs mer om våra bikupor

Naturguidningar

Vägvisare till naturen

Nu finns en uppdaterad version av Vägvisare till naturen. 

Du är välkommen att hämta ditt exemplar på något av kommunens bibliotek eller i Haninge kommunhus.

Haninge Naturkarta

Med hjälp av Naturkartan kan du enkelt hitta och upptäcka mer i Haninges natur. Den finns även som en gratis app.

Webbplatsen Naturkartan.se

Haninge Naturkarta på Google play

Haninge Naturkarta på App Store

Kontakt

Har du synpunkter och frågor?

Synpunkter

Vill du göra en felanmälan i utemiljön?

Felanmälan

 

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 november 2020