Kemikalier

Kemiska ämnen finns överallt i vår vardag; i mobiltelefoner, möbler, kläder, leksaker, rengöringsmedel m.m. Olika ämnen tillsätts för att få en önskad funktion, exempelvis vattenavstötning, mjukgörning eller flamskydd.

Många av de ämnen som används är ofarliga, men en del har visat sig vara skadliga för vår hälsa och miljön. För det stora flertalet saknas det fortfarande tillräcklig information för att kunna avgöra om de är farliga eller inte. Det betyder att många problematiska kemikalier fortfarande får finnas i varor och kemiska produkter.

Haninge kommuns kemikalieplan pekar ut de ämnesegenskaper som kommunen inte vill ska förekomma i verksamheterna och tre fokusområden för att minska spridningen av skadliga ämnen; verksamheter riktade till barn och unga, upphandling och bygg och anläggning.

Kemikalieplan för Haninge kommun

Våga fråga

Som konsument har du rätt att få reda på om en vara innehåller något av de ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Om du som privatperson ställer frågan i butik har du rätt att kostnadsfritt få svar inom 45 dagar.

Läs mer på kemikalieinspektionens hemsida.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 december 2017