Energispartips

Vätldsatlas målad på ett par händer Foto: Pixabay

I december 2015 samlades världens ledare i Paris för att slutligen teckna ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Avtalet slår fast att den globala medeltemperaturökningen ska hållas under två grader, men med en strävan mot en och en halv grad. För att nå klimatmålet och för att förhindra katastrofala följder av ett förändrat klimat behöver vi alla hjälpas åt.

Några tips på hur du enkelt kan spara energi och bidra till klimatmålet:

 • Uppvärmning
  Uppvärmning står för en stor del av hushållens energianvändning. Sänk inomhustemperaturen en grad och minska energikostnaderna med upp till fem procent. Nya tätningslister runt fönster och dörrar kan också spara energi och minska kalla drag.
 • Apparater i stand-by
  Apparater i stand-by läge använder el i onödan. Stäng av ordentligt eller med grenkontakt. Dra ur mobilladdaren när den inte används.
 • Belysning
  Byt ut dina gamla glödlampor mot ny energieffektiv belysning. LED-lampan är 80 % mer effektiv än glödlampan. För att få glödlampans varma sken ska du välja en lampa med färgtemperaturen 2 700 K - 3 000 K. Glöm inte att släcka lampor som inte används!
 • Ät mer grönt
  Att producera kött är energikrävande. Genom att äta mindre och bättre kött och mer baljväxter, grönsaker och fullkorn kan du minska klimatpåverkan.
 • Minska matsvinnet
  Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. Det är ett enormt slöseri med energi. Tänk på att "bäst före" inte betyder "dåligt efter". Lukta och smaka för att avgöra om maten går att äta. Genom att minska på matsvinnet sparar du också pengar.
 • Konsumera hållbart
  Vår konsumtion av varor genererar stora växthusgasutsläpp. Genom att handla saker som håller och genom att återanvända och återvinna spar du både energi och miljö.
 • Lämna bilen hemma
  De korta bilresorna är värst för din miljö. I Sverige står de korta bilresorna för 26 procent av avgasutsläppen och de största utsläppen sker de första 2–3 kilometrarna, alltså närmast där du bor. Var fjärde bilresa är kortare än två kilometer, en sträcka då cykeln passar utmärkt! Att samåka eller åka kollektivt är också trevligt och bra för miljön.
 • Ditt elavtal
  Produktion av el kan i många fall orsaka negativa effekter på miljö och klimat. Gör ett aktivt val och välj produktion av el från förnybara energikällor och gärna miljömärkt el.
 • Klimatsmart sparande
  En stor del av svenskarnas sparkapital är investerade i bolag inom kol-, olje- och fossilgasindustrin. Genom att välja bort dessa när du placerar dina spar-, försäkrings- och pensionspengar kan du istället investera i en hållbar framtid.
 • Kontakta energi- och klimatrådgivningen
  Har du funderingar kring hur du kan påverka din energianvändning? Hos energi- och klimatrådgivningen kan få opartisk och kostnadsfri rådgivning. Haninge kommun erbjuder i samarbete med 27 kommuner rådgivning till enskilda medborgare, organisationer, skolor och även företag.

Läs mer på energi- och klimatrådgivningens hemsida

Energirådgivningen

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2018