Utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan dels leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Därför kan du behöva staka ut läget innan du börjar bygga. En utstakning markerar husets placering, storlek och höjd så att det stämmer med bygglovsbeslutet. Det står i ditt bygglovsbeslut om du behöver staka ut eller inte.

Om du ska spränga och schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn. Finutstakning görs efter schaktningen, men oftast innan gjutning av grunden. Då markeras läget mer noggrant, både ytmässigt och höjdmässigt. 

Du behöver finutstaka om

 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad mindre än 10 meter från fastighetsgränsen och din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt.
 • Du ska bygga till huvudbyggnaden eller komplementbyggnaden mindre än 10 meter från fastighetsgränsen. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt. Detta gäller oavsett om din fastighet ligger inom detaljplanerat eller utanför detaljplanerat område
 • Du kan även behöva finutstakning i andra fall om bygglovshandläggaren eller den som söker bygglov begär det.

Pris för finutstakning

 • Huvudbyggnad 1-199 kvadratmeter
  10 381 kronor exklusive moms (12 976 kronor inklusive moms)
 • Huvudbyggnad 200-499 kvadratmeter
  11 419 kronor exklusive moms (14 274 kronor inklusive moms)
 • Komplementbyggnad såsom garage eller uthus
  4 325 kronor exklusive moms (5 406 kronor inklusive moms)
 • Tillbyggnad 1-199 kvadratmeter
  4 325 kronor exklusive moms (5 406 kronor inklusive moms)
 • Huvudbyggnad 1-199 kvadratmeter+uthus eller garage
  11 533 kronor exklusive moms (14 416 kronor inklusive moms)
 • Plank eller mur
  2 884 kronor exklusive moms (3 605 kronor inklusive moms)
 • Grovutstakning - halva priset för utstakning
 • I utstakningen ingår fyra punkter. Varje tillkommande punkt kostar
  288 kronor exklusive moms (360 kronor inklusive moms)

Kontakt

Mättjänster
mbk@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag 9-11 och 13-15
Torsdag 10-11 och 13-14

 

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020