Utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan dels leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Därför kan du behöva staka ut läget innan du börjar bygga. En utstakning markerar husets placering, storlek och höjd så att det stämmer med bygglovsbeslutet. Det står i ditt bygglovsbeslut om du behöver staka ut eller inte.

Om du ska spränga och schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn. Finutstakning görs efter schaktningen, men oftast innan gjutning av grunden. Då markeras läget mer noggrant, både ytmässigt och höjdmässigt. 

Du behöver finutstaka om

 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad mindre än 10 meter från fastighetsgränsen och din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt.
 • Du ska bygga till huvudbyggnaden eller komplementbyggnaden mindre än 10 meter från fastighetsgränsen. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt. Detta gäller oavsett om din fastighet ligger inom detaljplanerat eller utanför detaljplanerat område
 • Du kan även behöva finutstakning i andra fall om bygglovshandläggaren eller den som söker bygglov begär det.

Pris för finutstakning (ingen moms tillkommer)

 • Huvudbyggnad 1-199 kvadratmeter 10 381 kronor
 • Huvudbyggnad 200-499 kvadratmeter 11 419 kronor
 • Komplementbyggnad såsom garage eller uthus 4 325 kronor
 • Tillbyggnad 1-199 kvadratmeter 4 325 kronor
 • Huvudbyggnad 1-199 kvadratmeter+uthus eller garage 11 533 kronor
 • Plank eller mur 2 884 kronor
 • Grovutstakning - halva priset för utstakning
 • I utstakningen ingår fyra punkter. Om du behöver markera fler än fyra punkter kostar varje punkt 288 kronor

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2020