Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens eller anläggningens storlek och läge i plan och höjd är enligt bygglovet. Utförs lägeskontrollen direkt efter att grunden har lagts kan en eventuell felplacering justeras i tidigt skede, och minska eventuella merkostnader.

Du behöver lägeskontroll om

 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga till en huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad mindre än 10 meter från fastighetsgränsen och din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt.
 • Du ska bygga till huvudbyggnaden eller komplementbyggnaden mindre än 10 meter från fastighetsgränsen och din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt.
 • Du kan även behöva göra lägeskontroll i andra fall om bygglovshandläggaren eller den som söker bygglov begär det. Om du ska genomföra en lägeskontroll eller inte bestäms vid det tekniska samrådet och står skrivet i startbeskedet.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny taxa. Den nya taxan börjar gälla den 1 april 2021.

Pris för lägeskontroll

 • Ny- och tillbyggnad, 1-4 punkter
  4 550 kronor exklusive moms (5 688 kronor inklusive moms)
 • Plank, mur eller övrigt enklare objekt, 1-4 punkter
  2 600 kronor exklusive moms (3 250 kronor inklusive moms)
 • I lägeskontroll ingår fyra punkter. Varje tillkommande punkt kostar
  325 kronor exklusive moms (406 kronor inklusive moms)

Vid större byggnader än 500 kvadratmeter tillämpas timdebitering.

Information om båttaxikostnad som tillkommer till öar utan landförbindelse.

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

mbk@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Onsdag 10-11
Torsdag 10-11

Telefontider under sommaren
Vecka 28 - 29, tisdag kl 13.00-14.00 och torsdag kl 10.00-11.00
Vecka 30 Stängt
Vecka 31 - 32, tisdag kl 13.00-14.00 och torsdag kl 10.00-11.00

Senast uppdaterad: 20 maj 2021