Lägeskontroll

Lägeskontroll görs för att se om byggnaden hamnat rätt i plan och höjd enligt bygglovet. Om din byggnad inte uppförs på rätt plats kan det leda till att du måste bekosta ombyggnation och dessutom att betala skadestånd till dina grannar. Utförs lägeskontrollen direkt efter att grunden har lagts kan en eventuell felplacering justeras i tidigt skede.

Du behöver lägeskontroll om

 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga till en huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad mindre än 10 meter från fastighetsgränsen och din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt.
 • Du ska bygga till huvudbyggnaden eller komplementbyggnaden mindre än 10 meter från fastighetsgränsen och din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt.
 • Du kan även behöva göra lägeskontroll i andra fall om bygglovshandläggaren eller den som söker bygglov begär det. Om du ska genomföra en lägeskontroll eller inte bestäms vid det tekniska samrådet och står skrivet i startbeskedet.

Pris

 • Huvudbyggnad 1-199 kvadratmeter
  4 325 kronor exklusive moms (5 406 kronor inklusive moms)
 • Huvudbyggnad 200-299 kvadratmeter
  5 190 kronor exklusive moms (6 488 kronor inklusive moms)
 • Komplementbyggnad såsom garage eller uthus
  2 307 kronor exklusive moms (2 884 kronor inklusive moms)
 • Tillbyggnad 1-199 kvadratmeter
  2 307 kronor exklusive moms (2 884 kronor inklusive moms)
 • I lägeskontroll ingår fyra punkter. Varje tillkommande punkt kostar
  116 kronor exklusive moms (145 kronor inklusive moms)

Kontakt

Mättjänster
mbk@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag 9-11 och 13-15
Torsdag 10-11 och 13-14

Servicetelefonen är stängd torsdagen den 3 dec mellan kl 13-14

 

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020