Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Nybyggnadskarta

I samband med att du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta eller en tomtkarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska göra.

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Foto: Haninge kommun

Nybyggnadskarta

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny taxa. Den nya taxan börjar gälla den 1 april 2021.

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsindelning, höjder, planbestämmelser, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt servitut. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in i din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick.

Den sökande ansvarar för att nybyggnadskartan ska vara uppdaterad. Du kan använda din nybyggnadskarta om den fortfarande stämmer med verkligheten, men om något har hänt på fastigheten så behöver en uppdatering av befintlig nybyggnadskarta beställas. Kostnaden timdebiteras.

Vid fullständig och förenklad nybyggnadskarta görs alltid fältkontroll och inmätningar på aktuell fastighet och i vissa fall även på grannfastgheten.

En nybyggnadskarta levereras normalt inom sex veckor efter beställningen.

De olika nybyggnadskartorna

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor. De olika kartorna kostar olika mycket att beställa. Kostnaderna gäller per tomtplats. Fråga din bygglovhandläggare om du är osäker på vilken typ av nybyggnadskarta du behöver.

Fullständig nybyggnadskarta 

 • När du ska bygga en ny huvudbyggnad
  Pris: 11 700 kronor (För fastigheter upp till 5000 kvadratmeter, därutöver timdebitering.)

Förenklad nybyggnadskarta 

 • När du ska bygga en komplementbyggnad
 • När du ska bygga ett komplementbostadshus
 • När du ska göra en tillbyggnad
  Pris: 10 400 kronor (För fastigheter upp till 5000 kvadratmeter, därutöver timdebitering.)

Ej fältkontrollerad nybyggnadskarta

 • När du ska förändra markens höjdförhållanden 
 • När du ska bygga ett plank eller en mur
 • För vissa typer av skyltar
  Pris: 5 850 kronor (För fastigheter upp till 5000 kvadratmeter, därutöver timdebitering.)

Taxibåtkostnad till ö utan landförbindelse tillkommer.

Om flera sammanhängande tomtplatser ingår i samma uppdrag blir det billigare.

 • Kostnaden för 5 -10:de tomtplatsen reduceras med 50 procent
 • Kostnaden för ytterligare tomtplatser reduceras med 75 procent

Koordinatsystem

Kartans referenssystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

 

Kontaktuppgifter för frågor om kartor

kartor@haninge.se

Servicetelefon:

08-606 75 20, knappval 1

Telefontider
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.00

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 maj 2021