Nybyggnadskarta

I samband med att du ansöker om bygglov, marklov eller anmälan behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta. Du kan kontakta bygglovscenter om du är osäker på vilken typ av karta du behöver.

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Foto: Haninge kommun

Nybyggnadskarta

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny taxa. Den nya taxan börjar gälla den 1 april 2021.

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsindelning, höjder, planbestämmelser, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt servitut. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in i din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick.

Vid fullständig och förenklad nybyggnadskarta görs alltid fältkontroll och inmätningar på aktuell fastighet och i vissa fall även på grannfastigheten.

En nybyggnadskarta levereras normalt inom sex veckor efter beställningen.

De olika nybyggnadskartorna

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor. De olika kartorna kostar olika mycket att beställa. Kostnaderna gäller per tomtplats.

Fullständig nybyggnadskarta 

 • När du ska bygga en ny huvudbyggnad
  Pris: 11 700 kronor

Förenklad nybyggnadskarta 

 • När du ska bygga en komplementbyggnad
 • När du ska bygga ett komplementbostadshus
 • När du ska göra en tillbyggnad
  Pris: 10 400 kronor

Ej fältkontrollerad nybyggnadskarta

 • När du ska förändra markens höjdförhållanden 
 • När du ska bygga ett plank eller en mur
 • För vissa typer av skyltar
  Pris: 5 850 kronor

Information om båttaxikostnad som tillkommer till öar utan landförbindelse.

Om flera sammanhängande tomtplatser ingår i samma uppdrag blir det billigare.

 • Kostnaden för 5 -10:de tomtplatsen reduceras med 50 procent
 • Kostnaden för ytterligare tomtplatser reduceras med 75 procent

Koordinatsystem

Kartans referenssystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

Giltighetstid
Den sökande ansvarar för att nybyggnadskartan ska vara uppdaterad vid ansökan om bygglov. Du kan använda din nybyggnadskarta igen om följande villkor är uppfyllda:

 • Att den är beställd efter 2013-01-01 (då kommunen bytte höjdsystem).
 • Om fastighetsgränsernas läge påverkar bygglovsprövningen gäller:
  Att den är beställd efter 2020-04-01 (då kommunens rutiner gällande utredning av gränskvalitet skärptes).
 • Att den fortfarande stämmer med verkligheten.
  Att ingenting har hänt på fastigheten, på intilliggande fastigheter eller i detaljplanen för området som påverkar bygglovsansökan. Det kan till exempel vara nya byggnader som har tillkommit inom området som kartan redovisar, eller att fastighetsgränser har tillkommit genom till exempel avstyckningar.

Annars måste en revidering av kartan beställas, kostnaden för detta timdebiteras.

 

Kontaktuppgifter för frågor om kartor

kartor@haninge.se

Servicetelefon:

08-606 75 20, knappval 1

Telefontider
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.00

Senast uppdaterad: 30 november 2021