Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Nybyggnadskarta

I samband med att du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta eller en tomtkarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska göra.

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Foto: Haninge kommun

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsindelning, höjder, planbestämmelser, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt servitut. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in i din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick.

En nybyggnadskarta får inte vara äldre än 2 år vid bygglovsansökan eller bygganmälan. En nybyggnadskarta som är äldre än 2 år, men inte äldre än 5 år, kan revideras. Kostnaden är 2 452 kronor om det är samma typ av karta som ska revideras.

En nybyggnadskarta levereras normalt inom sex veckor efter beställningen.

De olika nybyggnadskartorna

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor. De olika kartorna kostar olika mycket att beställa. Kostnaderna gäller per tomtplats.

Nybyggnadskarta A

 • När du ska bygga en ny huvudbyggnad (enbostadshus)

  Pris: Från 9 804 kronor

Nybyggnadskarta B

 • När du ska bygga en komplementbyggnad
 • När du ska bygga ett komplementbostadshus
 • När du ska göra en tillbyggnad
 • När du ska göra en tillbyggnad med altan/terrass utan tak

  Pris: 6 863 kronor

Nybyggnadskarta C

 • När du ska förändra markens höjdförhållanden 
 • När du ska bygga ett plank eller en mur
 • För vissa typer av skyltar

  Pris: 2 941 kronor

Om flera sammanhängande tomtplatser ingår i samma uppdrag blir det billigare.

 • Kostnaden för 4 -10:de tomtplatsen reduceras med 50 procent
 • Kostnaden för ytterligare tomtplatser reduceras med 75 procent

Koordinatsystem

Kartans referenssystem är sweref 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

OBS! Vid beställning kan personal komma till fastigheten och utföra kompletteringsmätning

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 februari 2021