Kommunens olika kartor

Här finns kommunens olika kartor och GIS-information samlad (GIS=geografiskt informationssystem). Du kan även hitta till kartorna från de olika verksamheternas sidor, som exempelvis sidorna för parker, förskolor och snöröjning.

Haninge kommuns webbkarta

I vår webbkarta kan du tillexempel se din fastighet eller vilka skolor som finns i ditt område. Webbkartan visar också kommunens olika verksamheter.

Kartan är responsiv och anpassad efter olika plattformar.

Haninge kommuns webbkarta

Tätortskarta Stockholms län

I tätortskartan för Stockholms län kan du bland annat se olika markslag, offentliga byggnader och byggnader i glesbygd. Här hittar du också vägnät med namn och adressnummer, tunnelbane- och pendeltågsstationer med mera.

Tätortskarta - webbkarta för hela Stockholms län

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2021