Kartor för bygglov, anmälan eller tillstånd

I samband med att du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta eller en tomtkarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska göra.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsindelning, höjder, planbestämmelser, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt servitut. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in i din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick.

En nybyggnadskarta får inte vara äldre än 2 år vid bygglovsansökan eller bygganmälan. En nybyggnadskarta som är äldre än 2 år, men inte äldre än 5 år, kan revideras. Kostnaden är 2 452 kronor om det är samma typ av karta som ska revideras.

En nybyggnadskarta levereras normalt inom sex veckor efter beställningen.

De olika nybyggnadskartorna

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor. De olika kartorna kostar olika mycket att beställa. Kostnaderna gäller per tomtplats.

Nybyggnadskarta A

 • När du ska bygga en ny huvudbyggnad (enbostadshus)

  Pris: Från 9 804 kronor

Nybyggnadskarta B

 • När du ska bygga en komplementbyggnad
 • När du ska bygga ett komplementbostadshus
 • När du ska göra en tillbyggnad
 • När du ska göra en tillbyggnad med altan/terrass utan tak

  Pris: 6 863 kronor

Nybyggnadskarta C

 • När du ska förändra markens höjdförhållanden 
 • När du ska bygga ett plank eller en mur
 • För vissa typer av skyltar

  Pris: 2 941 kronor

Om flera sammanhängande tomtplatser ingår i samma uppdrag blir det billigare.

 • Kostnaden för 4 -10:de tomtplatsen reduceras med 50 procent
 • Kostnaden för ytterligare tomtplatser reduceras med 75 procent

Tomtkarta

Tomtkartan är ett utdrag som bland annat redovisar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägkantslinjer, och höjdkurvor. Du kan använda tomtkartan som underlag för din ansökning om strandskyddsdispens och förhandsbesked samt vissa tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Kartan levereras utan att någon fältkontroll görs och skickas normalt inom två arbetsdagar i form av en PDF-fil.

Tomtkarta används

 • När du söker förhandsbesked
 • När du söker strandskyddsdispens
 • När du söker vissa tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

  Pris: 346 kronor

Enkel tomtkarta används

 • När du ska göra en fasadändring, till exempel sätta fast en markis, en skylt eller större parabol
 • När du ska glasa in balkonger i flerfamiljshus
 • När du ska riva

Baskarta

Baskartan utgör underlag för bland annat planering, projektering. Kartan innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdinformation samt i vissa fall landskapsinformation såsom staket, murar, häckar och plank. Den kostar 1 730 kronor/hektar (exklusive moms) och levereras oftast i shape- eller dwg-format. Om endast specifika teman önskas reduceras kostnaden.

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2021