Gränsutvisning

Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Där vi inte kan hitta någon gränsmarkering markerar vi med träläkt eller färg.

En förutsättning för att kunna markera fastighetsgränsen är att det inte finns några tveksamheter om gränsens läge. Gränsutvisningen är inte rättsligt bindande.

Om du behöver nya beständiga gränsrör eller om gränsens läge är oklart behöver du istället ansöka om en lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

Läs om lantmäterimyndigheten

Pris för gränsutvisning
Den första gränspunkten kostar 2 595 kronor exklusive moms (3 244 kronor inklusive moms). Därefter kostar varje punkt 577 kronor exklusive moms (721 kronor inklusive moms).

Kontakt

Mättjänster
mbk@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag 9-11 och 13-15
Torsdag 10-11 och 13-14

 

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020