Gränsutvisning

Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan vi komma ut och markera gränsens läge temporärt. En markering hjälper exempelvis om du tillfälligt vill veta var du ska sätta upp ett staket, stödmur eller häck.

En förutsättning för att kunna markera fastighetsgränsen är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Markeringen är inte juridiskt bindande. Om du behöver få en permanent återutsättning av en gränsmarkering ska den istället beställas från lantmäterimyndigheten.

Pris för gränsutvisning
Den första gränspunkten kostar 2 595 kronor exklusive moms (3 244 kronor inklusive moms). Därefter kostar varje punkt 577 kronor exklusive moms (721 kronor inklusive moms).

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019